Taustaksi

Tämä elämä -työkalupakin harjoitukset ja työpajat ovat syntyneet moniammatillisen kehittämistyön tuloksena. Työkalupakin taustateemoista löytyy lisätietoja alla olevista asiantuntijabloggauksista.

Asiantuntijabloggauksia

Riikka Hussinki & Minna Saarinen:
Luonteenvahvuudet urapohdinnan ytimessä

Lotta Palosaari, Minna Saarinen & Kauko Komulainen:
Vahvuuskieli

Hanna Lampi:
Tulevaisuuskasvatus

Hanna Lampi:
Huomisen koulu – kumppanuuden koulu

Eerika Greus:
Mielenterveyden suojaavat ja riskitekijät yläkoulunuorten kokemuksissa

Hanna-Maija Aarnio:
Musiikista hyvinvointia

Hanna Lampi:
Syrjintä ei jalosta ketään

Hanna Lampi:
Sosiaalisesti älykäs ei käytä kykyjään väärin

Opinnäytetöitä

Hanna Bergström:
Vahvuudet mukana musiikin opetuksessa:
ryhmänohjaajan ABC (Theseus)


Eerika Greus:
Mielenterveyden suojaavat ja riskitekijät Tämä elämä -hankkeessa mukana olleiden yläkoulunuorten kokemuksissa (Helda)

Riikka Hussinki:
Luonteenvahvuuksista valintavalmiuksiin (Helda)

Heidi Kerbs ja Taru Mahlanen:
Vahvuustyöskentely koululaistyöpajoissa:
Työpajaohjaajien ja yläkouluikäisten nuorten kokemuksia koululaistyöpajatoiminnasta Tämä elämä- hankkeessa (Theseus)

Kati Nikulainen ja Reija Takala:
Maahanmuuttajataustaisten nuorten kokemuksia osallisuudesta ja kouluun kiinnittymisestä Tämä elämä -hankkeen kontekstissa (Theseus)

Lotta Palosaari:
Vahvuuskieli ja tulevaisuuden pohdinnat kolmen nuoren puheessa (Helda)

Lisätietoja

Tämä elämä -työkalupakki on koottu Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Tämä elämä -hankkeessa (2017–2019). Hankkeesta vastasi Metropolia Ammattikorkeakoulu, ja osatoteuttajina toimivat Aalto MediaLab, Helsingin yliopisto ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri.

Hankkeen blogista löydät tietoa hankkeen kulusta:
https://blogit.metropolia.fi/tamaelama/

Lisätietoja myös hankkeen verkkosivuilta:
https://www.metropolia.fi/tamaelama/

Tämä elämä -työkalupakki

© Metropolia Ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 2020

Julkaisija: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Toimittaja: Hanna-Maija Aarnio
Sivuston visuaalinen suunnittelu: Otso Reitala
Valokuvat: Veikko Somerpuro, Pixabay.com (Pixabay license)

Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja 
OIVA-sarja 13
Helsinki 2020 

ISBN 978-952-328-206-3 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2490-2055 (Verkkojulkaisu)

Tutustu muihin Metropolian julkaisuihin

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Tämä elämä -työkalupakki -verkkojulkaisu on tuotettu osana Tämä elämä -hanketta (2017–2019), joita rahoitti Euroopan sosiaalirahasto ESR.