Vahvuudet ja ammatit 2

Työpajan teemana on vahvuudet ja ammatit. Työpajassa tutustutaan vahvuuksiin ja nuoret sanoittavat niitä omaan elämäänsä liittyen. Nuoret pääsevät keksimään ammatteja ja selittämään niitä toisilleen. Lopuksi vahvuudet ja ammatit yhdistetään.

Tekijät: Hanna-Maija Aarnio ja Annakaisa Oksava

Aika: 45  minuuttia
Ryhmäkoko: 10–25
Välineet: Tämä elämä -vahvuuskortit ja -ammattikortit, paperia ja kyniä, ajanottoväline, fläppitaulu tms., mobiililaitteet jokaiselle parille

Työpajan kulku:

1. Paritehtävä: vahvuudet

Ryhmä jaetaan pareihin ja jokainen pari saa yhden vahvuuskortin. Parin tehtävänä on tutustua kortin tekstiin ja miettiä, mitä kyseisellä vahvuudella tarkoitetaan. Lisäksi tehtävänä on keksiä yksi esimerkki nuorten arjesta, jossa kyseinen vahvuus ilmenee. Tämän jälkeen parit kertovat muulle ryhmälle tiiviisti, mitä kyseinen vahvuus tarkoittaa ja minkä esimerkin keksivät. Tehtävässä voidaan käyttää esimerkiksi seuraavia vahvuuksia: luovuus, rehellisyys, sinnikkyys, harkitsevaisuus, reiluus, sosiaalinen älykkyys, oppimisen ilo, näkökulmanottokyky, huumorintaju ja toiveikkuus.

2. Keksitään ammatteja

Jaetaan ryhmä 3–4 oppilaan pienryhmiin. Ryhmillä on aikaa kolme minuuttia keksiä niin monta ammattia kuin mahdollista. Tämän jälkeen ryhmät kirjoittavat keksimänsä ammatit yhteiselle fläppitaululle ja samalla mietitään, missä kyseisissä ammateissa olevat työskentelevät tms. Tehtävässä kannattaa miettiä esimerkiksi tuttujen aikuisten (vanhempien, sukulaisten, naapureiden tai kavereiden vanhempien) ammatteja.

3. Ammatti-Alias

Jatketaan samoissa pienryhmissä kuin edellisessä harjoituksessa. Ryhmän yksi jäsen selittää minuutin aikana niin monta ammattia kuin ehtii Alias-tyyliin. Muut ryhmän jäsenet yrittävät arvata. Ryhmä saa pisteen oikeasta arvauksesta.

Aliaksen jälkeen voidaan pelata Tämä elämä -ryhmäpeliä, jossa jokainen keksii yhden kysymyksen ammatteihin liittyen.

4. Vahvuudet ammateissa

Harjoituksessa käytetään Tämä elämä -vahvuuskortteja. Jokainen osallistuja nostaa vuorollaan pakasta yhden vahvuuden. Sen jälkeen osallistuja keksii, minkälaisissa ammateissa kyseistä vahvuutta tarvitaan ja miksi. Muut auttavat ja keskustellaan asiasta yhdessä.

5. Tämä elämä -ryhmäpeli ammateista

Harjoitusten jälkeen pelataan Tämä elämä -sovelluksen Ryhmäpeliä. Osallistujat jaetaan pareihin, ja jokainen pari saa mobiililaitteen, jolle on ladattu Tämä elämä -sovellus. Parin tehtävänä on keksiä ammatteihin liittyvä kysymys ja siihen vastausvaihtoehdot Ryhmäpeliin. Ryhmä sopii yhdessä, montako vastausvaihtoehtoa keksitään ja miten oikeat vastaukset pisteytetään. Tämän jälkeen kysymykset kopioidaan toisten laitteille QR-koodeilla. Kun peli on pelattu, kannattaa ryhmän kanssa vielä keskustella pelin kysymyksistä ja vastauksista.

Tämä elämä -työkalupakki

© Metropolia Ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 2020

Julkaisija: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Toimittaja: Hanna-Maija Aarnio
Sivuston visuaalinen suunnittelu: Otso Reitala
Valokuvat: Veikko Somerpuro, Pixabay.com (Pixabay license)

Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja 
OIVA-sarja 13
Helsinki 2020 

ISBN 978-952-328-206-3 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2490-2055 (Verkkojulkaisu)

Tutustu muihin Metropolian julkaisuihin

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Tämä elämä -työkalupakki -verkkojulkaisu on tuotettu osana Tämä elämä -hanketta (2017–2019), joita rahoitti Euroopan sosiaalirahasto ESR.