Vahvuudet ja ammatit 1

Työpajan teemana ovat vahvuudet ja ammatit. Työpajassa tutustutaan vahvuuksiin, ja nuoret sanoittavat niitä omaan elämäänsä liittyen. Nuoret pääsevät keksimään ammatteja ja selittämään niitä toisilleen. Lopuksi vahvuudet ja ammatit yhdistetään.

Tekijät: Hanna-Maija Aarnio ja Annakaisa Oksava

Aika: 45 minuuttia
Ryhmäkoko: 10–25
Välineet: Tämä elämä -vahvuuskortit ja -ammattikortit, paperia ja kyniä, fläppitaulu tms.

Työpajan kulku:

1. Keskustellaan vahvuuksista

Kysytään osallistujilta, mitä vahvuudet tarkoittavat. Tarvittaessa kerrataan tai käydään läpi, jos aihetta ei ole aiemmin käsitelty. Osallistujat voivat miettiä muutaman minuutin pareittain tai 3–4 hengen ryhmissä, miksi vahvuuksia kannattaa tunnistaa ja hyödyntää. Jokainen pari kertoo vuorollaan yhden asian, josta keskusteli.

2. Paritehtävä: vahvuudet

Ryhmä jaetaan pareihin ja jokainen pari saa yhden vahvuuskortin. Parin tehtävänä on tutustua kortin tekstiin ja miettiä, mitä kyseisellä vahvuudella tarkoitetaan. Lisäksi tehtävänä on keksiä yksi esimerkki nuorten arjesta, jossa kyseinen vahvuus ilmenee. Tämän jälkeen parit kertovat muulle ryhmälle tiiviisti, mitä kyseinen vahvuus tarkoittaa ja minkä esimerkin keksivät. Tehtävässä voidaan käyttää esimerkiksi seuraavia vahvuuksia: luovuus, rehellisyys, sinnikkyys, harkitsevaisuus, reiluus, sosiaalinen älykkyys, oppimisen ilo, näkökulmanottokyky, huumorintaju ja toiveikkuus.

3. Selitetään vahvuuksia

Jos vahvuudet eivät ole ryhmälle tuttuja, voidaan osaamista vahvistaa seuraavalla jatkotehtävällä. Ohjaaja kerää osallistujilta kortit, sekoittaa ne keskenään ja jakaa ne nyt niin, että jokainen pari saa uuden kortin. Pelataan koko ryhmän kesken sananselityspeliä vahvuuksilla. Jokainen pari selittää saamansa kortin muulle luokalle mutta eri sanoin ja esimerkein kuin edellisen tehtävän aikana. Halutessaan pelistä voidaan tehdä kilpailu, jolloin jokainen oikein vastannu pari saa pisteen, jotka merkitään näkyviin.

4. Keksitään ammatteja

Jaetaan ryhmä 3–4 oppilaan pienryhmiin. Ryhmillä on aikaa kolme minuuttia keksiä niin monta ammattia kuin mahdollista. Tämän jälkeen ryhmät kirjoittavat keksimänsä ammatit yhteiselle fläppitaululle. Kilpailun voittaa se ryhmä, joka keksi eniten ammateja.

5. Vahvuudet ammateissa

Asetellaan aiemmin käytetyt vahvuuskortit lattialle kuvapuoli ylöspäin. Jokainen pienryhmä valitsee fläppitaululta kolme ammattia ja kirjoittaa ne pienille lapuille. Sen jälkeen ryhmä miettii, mikä lattialla olevista vahvuuksista on tärkeä oman lapun ammatissa. Ammattilappu asetetaan lattialle samaan paikkaan sen vahvuuden kanssa, jonka ryhmä kokee olevan tärkeä kyseisessä ammatissa. Kun kaikki ovat asettaneet ammatit vahvuuskorteille, keskustellaan yhdessä osallistujien kanssa seuraavista kysymyksistä:

  • Mitä mieltä ollaan jaosta? Jos joku on eri mieltä, niin miksi?
  • Mitkä olivat sen ryhmän perusteet, jotka alunperin laittoivat ammatin vahvuuden yhteyteen?
  • Oliko vaikeaa asettaa ammatti yhden vahvuuden päälle?
  • Olisiko löytynyt muitakin vaihtoehtoja?

6. Lopetus

Lopuksi jokainen osallistuja saa kertoa, mitä oppi harjoitusten aikana. Jos ryhmä on hyvin ryhmäytynyt, voidaan osallistujia pyytää myös jakamaan heidän oma vahvuutensa. Jaettava vahvuus voi esimerkiksi olla sellainen, joka on noussut työpajan aikana esiin.

Tämä elämä -työkalupakki

© Metropolia Ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 2020

Julkaisija: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Toimittaja: Hanna-Maija Aarnio
Sivuston visuaalinen suunnittelu: Otso Reitala
Valokuvat: Veikko Somerpuro, Pixabay.com (Pixabay license)

Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja 
OIVA-sarja 13
Helsinki 2020 

ISBN 978-952-328-206-3 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2490-2055 (Verkkojulkaisu)

Tutustu muihin Metropolian julkaisuihin

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Tämä elämä -työkalupakki -verkkojulkaisu on tuotettu osana Tämä elämä -hanketta (2017–2019), joita rahoitti Euroopan sosiaalirahasto ESR.