Ammatit

Erilaisten ammattien avulla nuoret voivat miettiä omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan. Ammatteja pohtimalla voidaan pohtia työelämätaitoja ja tutustua vaikka erilaisten ihmisten työpäiviin. Ammattien kautta voidaan miettiä myös tulevaisuutta ja esimerkiksi sitä, mitkä ammatit tulevat katoamaan seuraavien vuosien aikana ja minkälaisia uusia ammatteja mahdollisesti syntyy.

Tekijät: Hanna-Maija Aarnio ja Hanna Lampi

1. Kuka keksii eniten ammatteja?

Aika: 10 minuuttia
Ryhmäkoko: 5–20
Välineet: jokaiselle ryhmälle paperi ja kynä

Osallistujat jaetaan pienryhmiin, ja osallistujat kirjaavat kahden minuutin ajan niin monta ammattia kuin keksivät. Lasketaan, kuinka monta kukin ryhmä keksi, ja voittajaryhmä voi kertoa 5 asiaa, jotka kirjasivat, muut kertovat 2 asiaa. Lopuksi voidaan koota kaikkien keksimät ammatit esimerkiksi taululle.

2. Ammattikuja – hyvät ja haastavat puolet ammateissa

Aika: 10 minuuttia
Ryhmäkoko: 10 –25
Välineet: –

Ryhmä jaetaan kahteen osaan. Valitaan yksi ammatti. Annetaan ryhmälle muutama minuutti valmistautumisaikaa. Toinen puoli ryhmästä perustelee valitun ammatin hyviä puolia ja toinen haastavia puolia. Ryhmät asettautuvat vastakkaisiin riveihin, kujaksi. Ohjaaja tai joku muu valittu henkilö etenee kujassa kysyen vuorotellen perusteita kujan molemmilta puolilta, puolesta tai vastaan ammatinvalintaa. Lopuksi kujan kulkenut henkilö valitsee, kumpi puoli perusteli asiansa paremmin.

3. Arvaa ammatti!

Aika: 15 minuuttia
Ryhmäkoko: 5–10
Välineet: muistiinpanot ennakkotehtävästä

Osallistujilla on ollut tehtävänä haastatella jotain tuttua aikuista (äiti, isä, mummi, kummi, naapuri tms.) tämän yhden päivän aikana tehdyistä työtehtävistä ja kirjata nämä tehtävät ylös.

Joku voisi esimerkiksi kertoa omasta työpäivästään näin:

 • Soitin kolme puhelua, joissa sovimme kalentereihimme päiviä, jolloin menen vierailulle oppilaitoksiin.
 • Kirjasin Excel-taulukkoon laskutukseen liittyviä tietoja. 
 • Laadin noin 60 dian koulutussarjan, johon kokosin eriyttämisen menetelmiä ja hyvin toimivia käytäntöjä, miten erityisen tuen oppilaita voitaisiin tukea lähikoulussaan.
 • Osallistuin palaveriin, jossa suunnittelimme oman koulun lauantain koulupäivänä pidettävää Voimauttavan valokuvan -pajaa, jonne oppilaiden lisäksi kotiväet pääsevät tutustumaan.

Osallistuja kysyy tehtävän yhteydessä lisäksi ammattinimikkeen (tässä tapauksessa ohjaava opettaja), mutta kirjaa sen toiselle paperille. Osallistujille painotetaan, että haastateltavan ammattia ei saa etukäteen kertoa muille osallistujille. Lisäksi voi kysellä työvaatteista, välineistä, ympäristöstä (ulkona vai sisällä) jne.

Koulussa läksy puretaan coctail-kutsu-menetelmällä, eli jokainen osallistuja eläytyy haastattelemansa henkilön rooliin. Lähdetään liikkumaan tilassa ja pysähdytään keskustelemaan toisen osallistujan kanssa. Vaihdetaan kuulumisia eli kerrotaan eilisestä työpäivästä läksyksi saadun listan pohjalta. Toinen yrittää arvata, millä alalla toinen henkilö on.

4. Ammatti-Alias

Aika: 30 minuuttia
Ryhmäkoko: 5–25
Välineet: Tämä elämä -ammattikortit, tiimalasi tai muu ajanottoväline

Ryhmä jaetaan joukkueisiin. Joukkueen yksi jäsen selittää minuutin aikana niin monta ammattia kuin ehtii Alias-tyyliin. Muut yrittävät arvata. Ryhmä saa pisteen oikeasta arvauksesta.

Peli voidaan toteuttaa myös pantomiimillä tai piirtäen.

Aliaksen jälkeen voidaan pelata Tämä elämä -ryhmäpeliä, jossa jokainen keksii yhden kysymyksen ammatteihin liittyen.

5. Jaa ammattikortit!

Aika: 20 minuuttia
Ryhmäkoko: 5–25
Välineet: Tämä elämä -ammattikortit

Ryhmä jaetaan pienempiin ryhmiin. Ryhmien tehtävänä on luokitella kortit ammattien ominaispiirteiden mukaan, esimerkiksi:

 • Mitkä ammatit ovat julkisella sektorilla, mitkä yksityisellä?
 • Mitä ammatteja voi harjoittaa molemmilla edellä mainituilla sektoreilla?
 • Minkä ammattien harjoittajat voivat perustaa oman yrityksen?
 • Missä ammateissa ollaan tekemisissä ihmisten kanssa? Missä ei?
 • Missä ammateissa on mahdollista työskennellä etänä? Missä ei?
 • Missä ammateissa työskennellään aina ns. virka-aikaan?
 • Missä ammateissa tehdään tyypillisesti vuorotyötä?
 • Entä missä ammateissa työaika on epäsäännöllinen?
 • Missä ammateissa tarvitaan hyvää kielitaitoa?
 • Mitkä ammatit tulevat häviämään 10–20 vuoden kuluessa?
 • Missä ammateissa vaaditaan tiettyjä vahvuuksia? Esimerkiksi luovuutta? Järjestelmällisyyttä? Sinnikkyyttä?

6. Vahvuudet ammateissa

Aika: 15 minuuttia
Ryhmäkoko: 5–25
Välineet: Tämä elämä -vahvuuskortit

Ryhmä jaetaan joukkueisiin. Osallistuja nostaa yhden vahvuuskortin ja keksii tämän jälkeen, minkälaisissa ammateissa kyseistä vahvuutta tarvitaan ja miksi. Muut ryhmän jäsenet auttavat pohdinnassa ja asiasta keskustellaan yhdessä.

Tämä elämä -työkalupakki

© Metropolia Ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 2020

Julkaisija: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Toimittaja: Hanna-Maija Aarnio
Sivuston visuaalinen suunnittelu: Otso Reitala
Valokuvat: Veikko Somerpuro, Pixabay.com (Pixabay license)

Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja 
OIVA-sarja 13
Helsinki 2020 

ISBN 978-952-328-206-3 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2490-2055 (Verkkojulkaisu)

Tutustu muihin Metropolian julkaisuihin

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Tämä elämä -työkalupakki -verkkojulkaisu on tuotettu osana Tämä elämä -hanketta (2017–2019), joita rahoitti Euroopan sosiaalirahasto ESR.