Ammatit

1. Kuka keksii eniten ammatteja?
Aika: 10 minuuttia
Ryhmäkoko: 5 – 20
Välineet: jokaiselle ryhmälle paperi ja kynä

Oppilaat jaetaan pienryhmiin, ja he kirjaavat kahden minuutin ajan niin monta ammattia kuin keksivät. Lasketaan, kuinka monta kukin ryhmä keksi, ja voittajaryhmä voi kertoa 5 asiaa, jota kirjasivat, muut kertovat 2 asiaa. Lopuksi voidaan koota kaikkien keksimät ammatit esimerkiksi taululle.

2. Ammattikuja – hyvät ja haastavat puolet ammateissa
Aika: 10 minuuttia
Ryhmäkoko: 10 – 25
Välineet: –

Ryhmä jaetaan kahteen osaan. Valitaan yksi ammatti. Annetaan ryhmälle muutama minuutti valmistautumisaikaa. Toinen puoli ryhmästä perustelee valitun ammatin hyviä puolia ja toinen haastavia puolia. Ryhmät asettautuvat vastakkaisiin riveihin, kujaksi. Opettaja tai joku muu valittu henkilö etenee kujassa kysyen vuorotellen perusteita kujan molemmilta puolilta, puolesta tai vastaan ammatinvalintaa. Lopuksi kujan kulkenut henkilö valitsee, kumpi puoli perusteli asiansa paremmin.

3. Arvaa ammatti!
Aika: 15 minuuttia
Ryhmäkoko: 5 – 10
Välineet: muistiinpanot ennakkotehtävästä

Oppilailla on ollut tehtävänä haastatella jotain tuttua aikuista (äiti, isä, mummi, kummi, naapuri tms.) heidän yhden päivän aikana tehdyistä työtehtävistään ja kirjata nämä tehtävät ylös.

Joku voisi esimerkiksi kertoa omasta työpäivästään näin: 

  • Soitin kolme puhelua, joissa sovimme kalentereihimme päiviä, jolloin menen vierailulle oppilaitoksiin.
  • Kirjasin excel-taulukkoon laskutukseen liittyviä tietoja. 
  • Laadin noin 60 dian koulutussarjan, johon kokosin eriyttämisen menetelmiä ja hyvin toimivia käytäntöjä, miten erityisen tuen oppilaita voitaisiin tukea lähikoulussaan.
  • Osallistuin palaveriin, jossa suunnittelimme oman koulun lauantain koulupäivänä pidettävää Voimauttavan valokuvan -pajaa, jonne oppilaiden lisäksi kotiväet pääsevät tutustumaan. 

Oppilas kysyy tehtävän yhteydessä lisäksi ammattinimikkeen (tässä tapauksessa ohjaava opettaja), mutta kirjaa sen toiselle paperille. Oppilaille painotetetaan, että haastatteltavan ammattia ei saa etukäteen kertoa muille oppilaille. Lisäksi voi kysellä työvaatteista, välineistä, ympräistöstä (ulkona vai sisällä) jne.

Koulussa läksy puretaan coctail-kutsu -menetelmällä, eli jokainen oppilas eläytyy haastattelemansa henklön rooliin. Lähdetään liikkumaan tilassa ja pysähdytään keskustelemaan toisen oppilaan kanssa. Vaihdetaan kuulumisia eli kerrotaan eilisestä työpäivästä läksyksi saadun listan pohjalta. Toinen yrittää arvata, millä alalla toinen henkilö on.

4. Ammatti-alias
Aika: 30 minuuttia
Ryhmäkoko: 5 – 25
Välineet: Tämä elämä -ammattikortit, tiimalasi tai muu ajanottoväline

Ryhmä jaetaan joukkueisiin. Joukkueen yksi jäsen selittää minuutin aikana niin monta ammattia kuin ehtii Alias-tyyliin. Muut yrittävät arvata. Ryhmä saa pisteen oikeasta arvauksesta.

Peli voidaan toteuttaa myös pantomiimillä tai piirtäen.
Aliaksen jälkeen voidaan pelata Tämä elämä -ryhmäpeliä, jossa jokainen keksii yhden kysymyksen ammatteihin liittyen.