Tulevaisuusmielikuvia toiminnallisin keinoin

Tässä työpajassa keskustellaan tulevaisuudesta ja pohditaan sen herättämiä mielikuvia toiminnallisesti.

Tekijät: Elina Käyhkö ja Hanna Lampi

Aika: 75–90 minuuttia
Ryhmäkoko: 10–25
Välineet: paperia ja kyniä, keskikohtamerkit pöydille, värikyniä, vesivärejä tms.

Työpajan kulku:

1. Aloitus kävellen tilassa

Keskitytään kävellessä ensin omaan itseen. Ajatukset saavat tulla ja mennä. Keskitytään esim. siihen, miltä lattia tuntuu jalkapohjien alla ja miten jalkapohjat rullaavat tai miten kädet liikkuvat vartalon vierellä.

 • Seuraavaksi katse nousee ja hymyillään vastaantulijalle – hymy tarttuu.
 • Seuraavaksi tervehditään vastaantulijaa.
 • Muutetaan kävelytempoa nopeammaksi ja rauhallisemmaksi.

2. Tutustuminen

Laitetaan osallistujille rintaan lappu, johon kirjoitetaan

 • oma nimi
 • mistä saan voimaa ja
 • toiveeni lähitulevaisuuteen eli työpajan ajalle.

Kuljetaan tilassa ja kohdataan muita ryhmäläisiä. Tämän jälkeen istutaan piiriin. Laput laitetaan istumajärjestykseen esille ja niistä katsotaan sattumanvaraisesti muutamia toiveita työpajalle.

3. Tulevaisuusskenaariot

Osallistujia pyydetään ottamaan jokin pieni esine, joka kuvaa heitä itseään (esim. avaimet, kännykkäkotelo, kynä tms.). Ryhmät jaetaan esim. eri vuodenaikoihin synttäreitä viettävien perusteella noin 4–8 osallistujan ryhmiin. Ryhmät voivat istua piirissä esimerkiksi pöytien ympärillä.

Pöydän keskelle laitetaan esimerkiksi pahvinen ympyrä keskikohdan merkiksi. Ohjaaja esittää ennalta suunniteltuja väitteitä tulevaisuudesta. Mitä lähemmäksi punaista ympyrää osallistuja oman esineensä asettaa, sen todennäköisempänä hän pitää väitettä. Tässä vaiheessa ei siis oteta kantaa siihen, kuinka toivottuna väitettä pitää. Kun kaikki ovat valmiit, käydään lyhyt keskustelu aiheesta pienryhmissä, jolloin myös voi ottaa kantaa siihen, olisiko tämä omasta mielestä pelottava tai innostava tulevaisuuskuva.

Esimerkkiväittämiä:

 • Tulevaisuudessa luku- ja kirjoitustaidolla ei enää ole niin suurta merkitystä, sillä ihmiset käyttävät pääasiassa tekoälyllä ja puhekäyttöliittymällä varustettuja laitteita, jotka kirjoittavat ja lukevat heidän puolestaan.
 • Tulevaisuudessa juuri kukaan ei omista omaa autoa kaupungeissa, vaan citypyörien lisäksi kaduilla seikkailevat itsekulkevat sähköautot, joita voi tilata mobiililaitteella itselleen tarpeen vaatiessa. Parkkitilaa säästyy, kun suurin osa autoista on koko ajan liikkeessä.
 • Tulevaisuudessa robotit mahdollistavat mm. liikuntavammaisille ihmisille paremman itsemääräämisoikeuden, sillä ne voivat auttaa vessassa käymisessä tai peseytymisessä tai muissa intiimeissä tilanteissa ihmisavustajan sijaan.
 • Tulevaisuudessa rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät ja tämän merkitys elämälle vain korostuu.
 • Tulevaisuudessa rahalla ei ole enää niin suurta merkitystä ihmisten onnellisuudelle tai merkityksellisyyden tunteelle elämässään.
 • Tulevaisuudessa virtuaalilaseilla sekä muilla elämyksillä tarjotaan ihmisille seikkailuja ja kokemuksia, jotka vähentävät merkittävästi esimerkiksi lentomatkailua.
 • Tulevaisuudessa rajat eri ihmisryhmien välillä suurenevat.
 • Tulevaisuuden yhteiskunnassa työpaikoilla ja harrastuksissa näkyy enemmän vaihtoehtoisia katseohjattavalla tietokoneella kommunikoivia tai sähköpyörätuolia käyttäviä henkilöitä. 
 • Odotan tulevaisuuttani avarin ja valoisin mielin.

4. Tulevaisuuspiirtäminen

Tässä harjoituksessa pyydetään osallistujia kuvittelemaan itsensä noin 40-vuotiaaksi. Piirrä:

 • kotisi
 • itsesi aikuisena
 • ihmiset ja eläimet, joiden kanssa asut

5. Loppukoonti ja palaute

Lopuksi keskustellaan työpajassa heränneistä ajatuksista yhdessä ja tarvittaessa kerätään osallistujilta palautetta.

Tämä elämä -työkalupakki

© Metropolia Ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 2020

Julkaisija: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Toimittaja: Hanna-Maija Aarnio
Sivuston visuaalinen suunnittelu: Otso Reitala
Valokuvat: Veikko Somerpuro, Pixabay.com (Pixabay license)

Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja 
OIVA-sarja 13
Helsinki 2020 

ISBN 978-952-328-206-3 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2490-2055 (Verkkojulkaisu)

Tutustu muihin Metropolian julkaisuihin

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Tämä elämä -työkalupakki -verkkojulkaisu on tuotettu osana Tämä elämä -hanketta (2017–2019), joita rahoitti Euroopan sosiaalirahasto ESR.