Tervetuloa Tämä elämä -työkalupakkiin!

Tältä sivustolta löydät työkaluja nuorten kanssa toimimiseen ja ryhmän ohjaamiseen. Työkalupakista löytyy monenlaisia harjoituksia sekä valmiita työpajamalleja erilaisista teemoista. Lisäksi voit tutustua Tämä elämä -mobiilisovelluksen peleihin ohjeiden ja käyttöideoiden kautta. Työkalupakin materiaalia on testattu yläkouluikäisten nuorten kanssa.

Työkalupakin harjoitukset on jaettu seuraavien teemojen alle: virittäytyminen, ryhmäytyminen, musiikki, vahvuudet, ammatit, tulevaisuuskasvatus, Tämä elämä -pelikortit, palaute ja itsearviointi sekä jäähdyttely. Harjoitusten teemat ovat syntyneet moniammatillisen kehittämistyön tuloksena Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Tämä elämä -hankkeen aikana vuosina 2017–2019. Lisätietoja työkalupakin taustateemoista voit lukea Johdanto-osion asiantuntijateksteistä.

Työkalupakkia suunnitellessa huomio kiinnitettiin nivelvaiheessa oleviin nuoriin. Materiaalista on yritetty tehdä sellaista, että se soveltuu moninaisten oppijoiden käyttöön. Osa teemoista liittyy yläkoulun opinto-ohjaukseen, mutta harjoitukset käyvät yhtä lailla yläkoulun muiden oppiaineiden värittämiseen tai nuorisotyön ryhmänohjauksen tueksi. Monet työkalupakin harjoituksista ovat tuttuja myös muista yhteyksistä. Harjoituksista on koottu tälle sivustolle ne, jotka on havaittu toimiviksi nuorten ja erityisesti ryhmien kanssa.

Työkalupakkiin liittyvät myös kolmenlaiset Tämä elämä -pelikortit: Vahvuuskortit, Ammattikortit sekä Harrastuskortit. Pelikortteja on mahdollista ladata ja tulostaa myös harjoitusten Tämä elämä -pelikortit -osiosta. Pelillisyys ja osallisuuden tukeminen ovat olleet tärkeitä teemoja koko kehitystyön aikana.

Tämä elämä -työkalupakki on koottu Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Tämä elämä -hankkeessa (2017–2019). Hankkeesta vastasi Metropolia Ammattikorkeakoulu, ja osatoteuttajina toimivat Aalto MediaLab, Helsingin yliopisto ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri.

Työkalupakin suunnittelussa on ollut mukana seuraava työryhmä:
Hanna-Maija Aarnio, projektisuunnittelija, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Irene Alsti-Lehtonen, projektipäällikkö, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Raili Honkanen-Korhonen, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Virpi Kauppinen, erityisluokanopettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Kauko Komulainen, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Ari Pekka Korhonen, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Elina Käyhkö, fysioterapeutti, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Hanna Lampi, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Annakaisa Oksava, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Esa Onttonen, projektikoordinaattori, Aalto MediaLab
Jussi Paalanen, projektikoordinaattori, Helsingin yliopisto
Minna Saarinen, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Lisäksi kehittämistyössa on ollut mukana Metropolia Ammattikorkeakoulun musiikkipedagogi- ja sosionomiopiskelijoita ja Helsingin yliopiston kasvatustieteen ja erityispedagogiikan opiskelijoita. Kehittämistyössä avainasemassa ovat olleet Tämä elämä -hankkeessa pilottikouluina toimineiden peruskoulujen oppilaat, opettajat ja opinto-ohjaajat.

Tämä elämä -työkalupakki

© Metropolia Ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 2020

Julkaisija: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Toimittaja: Hanna-Maija Aarnio
Sivuston visuaalinen suunnittelu: Otso Reitala
Valokuvat: Veikko Somerpuro, Pixabay.com (Pixabay license)

Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja 
OIVA-sarja 13
Helsinki 2020 

ISBN 978-952-328-206-3 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2490-2055 (Verkkojulkaisu)

Tutustu muihin Metropolian julkaisuihin

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Tämä elämä -työkalupakki -verkkojulkaisu on tuotettu osana Tämä elämä -hanketta (2017–2019), joita rahoitti Euroopan sosiaalirahasto ESR.