Tulevaisuuskasvatus

1. Tulevaisuuspiirustus
Aika: 60 minuuttia
Ryhmäkoko: 1 – 25
Välineet: paperia, puuvärikyniä / vesivärejä / tusseja tms.

Kuvittele itsesi noin 40-vuotiaaksi.
Piirrä:

 • kotisi
 • itsesi aikuisena
 • ihmiset ja eläimet, joiden kanssa asut

Kirjoita lisäksi, missä kotisi on tulevaisuudessa. 
Mitä harrastat, mitä teet työksesi? Mistä muusta unelmoit?  Mikä tulevaisuudessasi pelottaa sinua?

Lisätietoja aiheesta Hanna Lammen väitöskirjasta:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3492-9

2. Tulevaisuuskirjoitus (utopia ja dystopia)
Aika: 60 minuuttia
Ryhmäkoko: 1 – 25
Välineet: paperia ja kyniä tai tietokone ja tulostin

Kirjoita nykyiselle itsellesi kirje itseltäsi tulevaisuudesta. Kirje voi olla esimerkiksi vuoden, 3 vuoden, 5 vuoden, 10 vuoden, 30 vuoden tai 70 vuoden päästä.

Mielenkiintoista on myös kirjoittaa kirjeestä kaksi eri versiota. Ensimmäinen kirje on 80-vuotiaalta itseltäsi nykyiselle itsellesi, sellaisesta tilanteesta, kun elämä on mennyt niin hyvin kuin vain voi toivoa. Kirje huokuu kiitollisuutta ja onnellisuutta eletystä elämästä ja kertoo takautuvasti elämänkaaren teini-iästä vanhuuteen (utopia). Toinen kirje taas on päinvastainen, jossa katkeroitunut ja pettynyt 80-vuotias minä kirjoittaa teini-ikäiselle siitä, kuinka peruskoulun jälkeen kaikki elämässä alkoi mennä huonosti ja elämä oli täynnä vääriä valintoja ja huono-onnisia sattumia (dystopia).

Varoitus: tämä harjoitus voi olla raskas kokemus, joten on tärkeää, että oppilaat voivat halutessaan purkaa kirjoituksiaan turvallisessa ympäristössä. Opettaja itse tuntee ryhmänsä ja voi miettiä tapahtuuko tämä kahden kesken aikuisen tai ystävän kanssa, pienessä ryhmässä vai koko luokan kesken.

3. Tavoitteiden kirjoittaminen ja piirtäminen rinnakkain
Aika: 60 minuuttia
Ryhmäkoko: 1 – 25
Välineet: paperia ja kyniä

Tässä harjoituksessa oppilas miettii jonkun elämänsä tavoitteen ja kirjoittaa sen paperille. Hän piirtää itsestään kuvan mahdollisimman paljon eri värejä käyttäen kuvan sellaisesta hetkestä, kun tämä tavoite on saavutettu (esimerkiksi mieluinen peruskoulun päättötodistus kädessään kevätjuhlissa).

Tämän jälkeen hän kirjoittaa ja piirtää pienempiä välitavoitteita, jotka auttavat häntä suuremman tavoitteen saavuttamisessa. Kuka auttaa välitavoitteiden saavuttamisessa? Mitkä ovat perimmäiset tunteet taustalla?

Brian Mayden Goal mapping -menetelmä perustuu tämän tyyppiseen toimintaan. Lue lisää:

4. Unelmakartta
Aika: 60 minuuttia
Ryhmäkoko: 1 – 25
Välineet: isot kartongit, sakset, kynät, liimat, aikakausilehtiä, tarroja, kangasta, silkkipapereita, vanhoja tapetteja jne.

Lehdistä leikataan kuvia ja tekstejä, jotka kuvaavat omia unelmia tulevaisuudessa. Ne liimataan kartongille kauniiksi kollaasiksi. Unelmakartan voi vielä kotiin, ja taideteos kannattaa laittaa vaikka sängyn viereen seinälle, jotta sen vaikutus painuisi pikkuhiljaa alitajuntaan ja alkaisi toteutumaan elämässä.

Tunneilla unelmakarttaa voi soveltaa oppilaiden luvalla niin, että töistä tehdään taidenäyttely.  Nimet kannattaa kirjoittaa työn kääntöpuolella. Lisämausteen harjoitukseen saa myös sillä, jos muut oppilaat kirjoittavat positiivisia asioita ja kannustuksia, tai lupauksia auttaa unelmien toteuttamisessa, toisten aarrekartttojen taustalle. Tämä vaatii toki ryhmän jäseniltä voimakasta luottamusta toisiinsa.

5. Kotipaikkuntani vuonna 2050
Aika: 30 minuuttia
Ryhmäkoko: 5 – 25
Välineet: Paperia ja kyniä

Kirjoita ja piirrä, miltä luulet tulevaisuudessa näyttävän.
Millaisia kulkuneuvoja on?
Mitä töitä ihmiset tekevät?
Mitä kieltä he puhuvat?
Miten tekoäly tai robotit vaikuttavat maailmaan?
Mitä muuta uskot tapahtuvan?

6. Mahdolliset tulevaisuudet -ryhmätehtävä
Aika: 30 minuuttia
Ryhmäkoko: 5 – 25
Välineet: joku oma esine jokaiselle osallistujalle

Muodostakaa pöytien ympärille noin 6 – 8 osallistujan ryhmiä haluamallanne tavalla. Jokainen oppilas valitsee itseään edustavan esineen (esim. kynä, avainnippu, kännykkäkotelo, koru tms.) ja laittaa sen pöydälle.

Ohjaaja lukee seuraavat väittämät yksitellen.
Voit myös keksiä omia (ks. seuraava harjoitus).
Jokainen siirtää omaa esinettään pöydällä kohtaan, kuinka todennäköinen väite hänen mielestään on. Mitä lähempänä pöydän keskustaa esine on, sen todennäköisempi (ei välttämättä toivotumpi), ja mitä kauempana sen epätodennäköisempi väittämä on.

Kun kaikki ovat asettaneet oman esineensä haluamaansa paikkaan, ohjaaja antaa ryhmille aikaa keskustella, esimerkiksi 3 minuuttia per väite. Keskustelua voidaan käydä myös siitä, kuinka toivottava tämä tulevaisuus itselle on. Kun kaikki kysymykset on käyty läpi, puretaan pääajatukset keskusteluista vielä koko ryhmälle jaettavaksi.

Väittämät:
1. Tulevaisuudessa luku- ja kirjoitustaidolla ei enää ole niin suurta merkitystä, sillä ihmiset käyttävät pääasiassa tekoälyllä ja puhekäyttöliittymällä varustettuja laitteita, jotka kirjoittavat ja lukevat heidän puolestaan.
2. Tulevaisuudessa juuri kukaan ei omista omaa autoa kaupungeissa, vaan citypyörien lisäksi kaduilla seikkailevat itsekulkevat sähköautot, joita voi tilata mobiililaitteella itselleen tarpeen vaatiessa. Parkkitilaa säästyy, kun suurin osa autoista on koko ajan liikkeessä.
3. Tulevaisuudessa robotit mahdollistavat mm. liikuntavammaisille ihmisille paremman itsemääräämisoikeuden, sillä ne voivat auttaa vessassa käymisessä tai peseytymisessä tai muissa intiimeissä tilanteissa ihmisavustajan sijaan.
4. Tulevaisuudessa rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät entisestään, ja tämän merkitys elämälle vain korostuu.
5. Tulevaisuudessa rahalla ei ole enää niin suurta merkitystä ihmisten onnellisuudelle tai merkityksellisyyden tunteelle elämässään.
6. Tulevaisuudessa virtuaalilaseilla sekä muilla elämyksillä tarjotaan ihmisille seikkailuita ja kokemuksia, jotka vähentävät merkittävästi esimerkiksi lentomatkailua.
7. Tulevaisuudessa 2010-luku tuntuu vihapuhekeskusteluineen absurdilta, sillä rajat eri ihmisryhmien välillä suurenevat, mutta siitä ei olla enää huolissaan.
8. Tulevaisuuden yhteiskunnassa työpaikoilla ja harrastuksissa näkyy enemmän katseohjattavia tietokoneita tai pistekirjoitusta käyttäviä, saamen-, romani- tai viittomakieltä puhuvia, huivi- tai kipapäisiä ja sähkärillä tai dallarilla kulkevia ihmisiä kuin nykypäivänä.
9. Odotan tulevaisuuttani avarin ja valoisin mielin.

7. Mahdolliset tulevaisuudet -jatkotehtävä

Oppilaat keksivät pienissä ryhmissä lisää väittämiä harjoitukseen. Näiden kannattaa olla mahdllisimman utopistisia ja rohkeita arvauksia muuttuvasta tulevaisuuden maailmasta. Tässä esimerkkejä teemoista, joista väittämiä voidaan keksiä: 

 • Henkilö- ja tavaraliikenne
 • Työn korvaaminen koneilla
 • Ravinto
 • Tavaroiden valmistus
 • Turvallisuus
 • Etävaikuttaminen
 • Elämykset 
 • Terveys
 • Energia

Todennäköisyyksien miettiminen ja keskustelu toteutetaan samalla tavalla kuin edellinen harjoitus (6.).

Lisäksi pohditaan tulevaisuuden ammatteja. Mitkä tulevaisuuden ammatit häviävät, jos tämä skenaario toteutuu? Millaisia ammatteja tarvitaan, jotta tämä toteutuisi? Millaisia ammattinimikkeitä keksitte?

Oppilaat kirjoittavat  tulevaisuuden ammatit ylös itselleen.
Tästä voi hyvin jatkaa harjoitukseen 8.
(Valmis työpajamalli Tulevaisuuden ammatit, löytyy työpajoista).

8. Tulevaisuuden cocktail-juhlat.
Aika: 30 minuuttia
Ryhmäkoko: 5 – 25
Välineet: Nimilappuja ja kyniä

Oppilaat keksivät tulevaisuuden ammatteja pienryhmässä, kuten edellisessä harjoituksessa. Oppilaat valitsevat näistä ammateista yhden, tai keksivät itse kokonaan uuden ammattinimikkeen, joka voisi olla tulevaisuudessa totta. Luodaan roolihahmo, jolle keksitään myös nimi. Rintaan kiinnitettävään nimilappuun kirjoitetaan hahmon nimi ja ammattinimike, esimerkiksi Peukuttaja Pekka Nygren.

Tämän jälkeen liikutaan tilassa “Tulevaisuuden cocktail-juhlissa” ja tutustutaan uusiin ystäviin vaihtaen kuulumisia työstä ja vapaa-ajasta ja niin edelleen. Tunnin päätteksi puretaan roolit ja ollaan omia itsejä omassa ajassamme.

9. Unelmien valokuva Green Screenin avulla
Aika: 60 minuuttia
Ryhmäkoko: 5 – 10
Välineet: Tabletille ladattava, Green Screen -sovellus.
Tabletti valokuvaukseen, rekvisiittaa (hattuja, vapaa-ajan välineitä jne.)

Tutustutaan Miina Savolaisen luomaan Voimauttavan valokuvauksen menetelmiin. Keskustellaan mm. hyväksyvästä / arvostavasta / välittävästä / rakastavasta katseesta sekä siitä, miten asetelma vaihtuu, jos perinteisen (kuvaaja omistaa valokuvan) sijaan nähdäänkin kuvattavan olevan päätäntävaltainen ja kuvan varsinainen omistaja.

Oppilaat valitsevat tabletille internetin tekijänoikeusluvat omaavista kuvista (esim. Pixabay/ CC Search) itselleen unelmien taustan, joka voi olla maisema, paikka tai tilanne. Sen jälkeen oppilas suunnittelee millaisissa vaatteissa, rekvisiitoissa ja asennossa hän haluaa kuvassa esiintyä. Toinen oppilas ottaa hänen ohjeillaan valokuvan suurta, yksiväristä vihreää kangasta vasten (sininenkin toimii). Green Screen -ohjelman avulla nämä kuvat saadaan liitettyä toisiinsa ja oppilas voi vielä muuttaa kokoa, kääntää tai siirrellä omaa kuvaansa haluamallaan tavalla taustaa vasten.

Lopuksi jokainen esittelee kuvansa ja kertoo siitä toisille. Tähän on hyvä varata kunnolla aikaa. Unelmien valokuvista voidaan tehdä myös näyttely seinälle, jolloin muut voivat kiinnittää kehuvia ja positiivisia ajatuksia kuvasta kuvan omistajalle.

Harjoitus on sovellettu Miina Savolaisen Voimauttavan valokuvan menetelmästä. Lisätietoja: http://www.voimauttavavalokuva.net/menetelma.htm

10. Mielikuvarentoutus tulevaisuudesta
Aika: 15 minuuttia
Ryhmäkoko: 5 – 25
Välineet: (musiikkisoitin)

Taustalla soi rauhallinen musiikki, esimerkiksi Beethovenin Kuutamosonaatti. Musiikin tulosuunta on sama kuin missä opettaja lukee tekstiä. Opettaja lukee rauhallisella äänellä:

”On kaunis lokakuinen syysaamu vuonna 2049. Sinä olet silloin aikuinen (voit laskea oppilaittesi iän). Aurinko paistaa ikkunaverhojen takaa. Heräät vuoteessasi, venyttelet hieman. Millainen on sänkysi? Nukkuuko joku siinä kanssasi? Vai onko sänky tyhjä, onko elämänkumppanisi herännyt ennen sinua? Vai nukutko yksiksesi?

Nouset vuoteestasi ja kävelet eteisen läpi kylpyhuoneeseen. Millainen matka tuo on? Onko asuntosi suuri? Millainen on kylpyhuoneesi? Peset hampaasi ja otat pikaisen suihkun. Jos sinulla olisi vapaa-aamu, olisitko nauttinut kylvystä vai miten olisit hemmotellut itseäsi?

Mutta tänään sinulla velvollisuuksia. Pikaisesti vain keittiöön aamupalan laittoon. Millainen keittiö sinulla on? Millainen pöytä ja kuinka monta tuolia sen ympärillä? Keitä kanssasi asuu? Onko sinulla puolisoa, lapsia, lemmikkieläimiä vai asuuko luonasi joitain muita? Asutko yksin?

Miten olet päätynyt tällaiseen elämäntilanteeseen? Nyt annan sinulle hetken aikaa syödä aamupalasi yksin tai perheesi kanssa. Näe silmissäsi sinulle mieluisia ruokia ja juomia, mitä uskot aikuisena syöväsi. Juotko kahvia tai teetä? Miten olette hankkineet  kaikki tuotteet?

Havahdut aamupalasi äärestä: nyt on jo kiire! Minne olet menossa? Töihisi, opiskelemaan vai jonnekin muualle? Pitääkö sinun huolehtia sitä ennen lapsesi päivähoitoon tai kouluun? Mitä muuta aamulla pitää tehdä? Vilkaiset itseäsi eteisen peilistä. Tältä näyttää varhaiskeski-ikäinen aikuinen. Sinä itse. Millaiset vaatteet sinulla on? Millaiset kengät? Millainen laukku?

Muistat, että sinun on riennettävä iltapäivällä suoraan harrastukseesi. Tarvitsetko sitä varten jotain erityistä? Mitä harrastat? Tarkistat pikaisesti, että kahvinkeitin on pois päältä, ja kaikista huoneista tuli sammutettua valot. Ovatko avaimet mukana? Lompakko? Kännykkä? Mitä muuta tarvitset? Kun kaikki on mukana, painat ulko-oven kiinni. Pihalla vilkaiset vielä kerran kotitaloasi. Millainen se on? Suuri vai pieni? Omakoti-, kerros- vai rivitalo?
Nyt olet valmis siirtymään takaisin vuoteen _____. Olet _______________ luokalla _______________ koulussa. On ____________ (mikä viikonpäivä) ja _______ (monesko päivä) ________kuuta.  Voit avata silmäsi.”