Palaute ja itsearviointi

Palaute ja itsearviointi -osion harjoitukset ovat hyvä keino palauttaa mieleen opittuja asioita sekä kehittää omaa osaamista. Näiden harjoitusten avulla nuori pääsee pohtimaan omia vahvuuksiaan, oppimaansa ja mielenkiinnon kohteitaan. Näiden harjoitusten avulla ryhmän jokainen jäsen pääsee osallistumaan ja saa mahdollisuuden tulla kuulluksi.

Tekijät: Hanna-Maija Aarnio, Raili Honkanen-Korhonen ja Hanna Lampi

1. Palaute päivästä tai tunnista

Aika: 10 minuuttia
Ryhmäkoko: 5–25
Välineet: ei mitään / Post-it -laput tai tarrat

Opettaja esittää väittämiä tunnin kulusta ja oppilaat äänestävät peukulla (ylös = hyvä / samaa mieltä, sivulle = en ole varma, alas = huono / eri mieltä). Tässä harjoituksessa voidaan kysyä myös ryhmän tunnelmia erilaisista harjoituksista.

Päivän tai oppitunnin ohjelma on seinällä kiinnitettynä. Tunnin lopuksi jokainen käy äänestämässä Post-it -lapuilla, mikä oli kivointa päivässä.

2. Positiivisuuspiiri

Aika: 10 minuuttia
Ryhmäkoko: 5–25
Välineet: pallo

Oppilaat ja ryhmän ohjaaja istuvat piirissä. He heittävät palloa niin, että jokainen sanoo vuorollaan positiivisen asian siitä ihmisestä, jolle pallon heittää. Voidaan tehdä kaksi tai kolme kierrosta niin, että uudella kierroksella heitetään pallo jollekin toiselle kuin ensimmäisellä kierroksella. Tärkeää on pitää huoli siitä, että jokaisesta sanotaan jotain positiivista. Pallon saa myös heittää ohjaajalle.

Ryhmän tulee olla ryhmäytynyt, jotta varmistetaan se, että jokainen osallistuu ja saa osakseen myönteistä palautetta.

3. Kirje itselle menneisyyteen

Aika: 30 minuuttia
Ryhmäkoko: 1–25
Välineet: paperi ja kynä

Esimerkiksi 7. luokkalainen voi kirjoittaa itselleen kirjeen alakouluun vuoden taakse. Millaisia ohjeita hän haluaisi antaa itsellee yläkouluun siirtymiseen? Miten nuorempaa itseään rohkaista? Mikä kaikki on erilaista kuin alakoulussa?

Harjoituksen voi toteuttaa myös esimerkiksi ysiluokkalaisena kasiluokkalaiselle itselle tai vinkkejä riparille/protuleirille tms.

4. Vahvuutesi tänään

Aika: 10 minuuttia
Ryhmäkoko: 5–25
Välineet: muistiinpanovälineet

1) Ohjaajat kirjaavat jokaisesta osallistujasta yhden vahvuuden joka on tullut esiin sinä päivänä ja kertovat kaikki nämä tapaamisen päätteeksi.
2) Kirjataan parista yksi vahvuus, joka on tullut esiin sen päivän aikana ja kerrotaan se päivän päätteeksi.
3) Etsitään vahvuus omasta itsestä ja kerrotaan se muille päivän päätteeksi.

Aina kun vahvuus kerrotaan, sanotaan ensin oppilaan/oppilaiden nimi ja sen perään havaittu vahvuus.

Harjoituksen voi toteuttaa myös niin, että opettaja kertoo piirissä jokaisella oppilaalle vahvuuden, jota nuori on käyttänyt hänen oppituntinsa aikana. Opettaja kuvaa, millä tavoin vahvuus on näkynyt oppilaan toiminnassa ja samalla mallintaa vahvuuspuhetta.

Tietty osaamisen alue, taito, kyky tai minän puoli tulee vahvuudeksi silloin, kun nuorelle merkitykselliset ihmiset huomaavat sen ja sanovat sen ääneen.

5. Muiden palaute omista vahvuuksista

Aika: 15 minuuttia
Ryhmäkoko: 5–25
Välineet: Vahvuuskortit

Oppilaat istuvat piirissä lattialla. Vahvuuskortit ovat piirin keskellä. Opettaja pyytää oppilaita valitsemaan itseään kuvaavan vahvuuden vahvuuskorteista. Oppilas näyttää ja kertoo, minkä vahvuuden on valinnut, ja muut antavat hänelle palautetta hänen vahvuudestaan. Opettaja voi pyytää mahdollisimman monen oppilaan kuvaamaan jokaisen oppilaan valitsemaa vahvuutta. Näin vahvuuksista nousee erilaisia puolia esille.

6. Mene, jos – vahvuudet

Aika: 10 minuuttia
Ryhmäkoko: 10–30
Välineet: –

Osallistujat seisovat piirissä. Vapaassa järjestyksessä joku sanoo esimerkiksi “Mene, jos olet tänään koulussa ollut sinnikäs.” Ne jotka kokevat käyttäneensä kyseistä vahvuutta, vaihtavat piirissä paikkaa. Väittämät voivat koskea sellaisia vahvuuksia, joita on käsitelty nuorten kanssa, ja jotka ovat heille helposti ymmärrettäviä.

Tämä elämä -työkalupakki

© Metropolia Ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 2020

Julkaisija: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Toimittaja: Hanna-Maija Aarnio
Sivuston visuaalinen suunnittelu: Otso Reitala
Valokuvat: Veikko Somerpuro, Pixabay.com (Pixabay license)

Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja 
OIVA-sarja 13
Helsinki 2020 

ISBN 978-952-328-206-3 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2490-2055 (Verkkojulkaisu)

Tutustu muihin Metropolian julkaisuihin

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Tämä elämä -työkalupakki -verkkojulkaisu on tuotettu osana Tämä elämä -hanketta (2017–2019), joita rahoitti Euroopan sosiaalirahasto ESR.