Harrastukset ja vahvuudet

Työpajan teemana on harrastukset ja se, miten eri harrastukset voivat kehittää tai tukea erilaisia vahvuuksia. Moni nuori kokee, ettei välttämättä harrasta mitään. Tässä työpajassa on tarkoitus keksiä myös sellaisia harrastuksia, joita kenen tahansa on mahdollista harrastaa, kuten ulkoilu, lukeminen tai kavereiden kanssa hengailu.

Tekijä: Hanna-Maija Aarnio

Aika: 60 minuuttia
Ryhmäkoko: 5–25
Välineet: Tämä elämä -harrastuskortteja, kyniä ja paperia

1. Läsnäoloharjoitus: Kaksikymmentä

Osallistujat asettuvat piiriin, ja tavoitteena on laskea 1–20 niin, ettei kukaan sanoisi samaa numeroa yhtäaikaa. Ohjaaja voi aloittaa laskemisen sanomalla “yksi” ja sen jälkeen osallistujat laskevat loppuun. Jokainen osallistuja voi sanoa vain yhden numeron, jotta kaikille jää mahdollisuus osallistua. Jos numero sanotaan samaan aikaan, alkaa laskenta alusta. Harjoituksen voi tehdä joko silmät auki tai silmät kiinni. Tavoitteena on pysähtyä tähän hetkeen ja oppia seuraamaan muiden elekieltä. Jatkossa harjoitusta voi kokeilla myös tilassa kävellen.

2. Ryhmään tutustuminen: Mitä haluaisit harrastaa?

Kuvakortit jaetaan pöydälle tai lattialle kuvapuoli ylöspäin. Osallistujia pyydetään valitsemaan yksi kortti, joka kuvastaa sellaista asiaa, jota hän harrastaa, josta hän on kiinnostunut tai jota hän haluaisi harrastaa tulevaisuudessa. Osallistujat pitävät valitsemansa kortin näkyvillä ja kulkevat tilassa. Harjoituksessa on tarkoitus kohdata toinen ihminen ja esitellä itsensä hänelle oman kortin kautta. Harjoitusta voidaan jatkaa niin kauan, että osallistujat ehtivät esitellä harrastuksensa esim. viidelle kohtaamalleen osallistujalle.

3. Keksitään lisää harrastuksia

Osallistujat jaetaan pienempiin ryhmiin. Tehtävänä on keksiä mahdollisimman monia harrastuksia vastaukseksi alla oleviin kysymyksiin. Ideoinnin apuna voi käyttää Tämä elämä -harrastuskortteja, mutta harjoitus onnistuu myös ilman niitä.

 • Mitkä harrastuksista sopivat jokaiselle?
 • Mitkä ovat täysin ilmaisia?
 • Mitä voi harrastaa yksin?
 • Mitä harrastetaan yleensä ryhmässä?
 • Mitkä harrastukset kohottavat kuntoa?
 • Mitkä piristävät mieltä?
 • Mitkä harrastukset ovat kalliita?
 • Mitkä harrastukset ovat nuorten suosiossa? Entä muiden ikäryhmien?
 • Keksikää itse lisää kysymyksiä!
 • Lopuksi jaetaan keksittyjä harrastuksia koko ryhmälle.

4. Harrastukset kehittävät vahvuuksia

Jatketaan pohtimista pienryhmissä. Jokainen ryhmä valitsee edellisessä kohdassa keksityistä harrastuksista esimerkiksi viisi harrastusta. Tämän jälkeen pohditaan, mitä vahvuuksia näiden harrastaminen ihmisessä kehittää. Esimerkkinä lukeminen, joka

 • kehittää luovuutta ja huumorintajua
 • kehittää näkökulmanottokykyä
 • voi tukea myötätuntotaitojen oppimisesta.

Vastaukset pitää myös pystyä perustelemaan muulle ryhmälle. Lisäksi voi miettiä, mitä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia ryhmän viidellä harrastuksella on, kun niitä pohditaan vahvuuksien näkökulmasta.

Tämän jälkeen keskustellaan vastauksista muun ryhmän kanssa.

5. Harrastuspatsaat

Viimeisessä harjoituksessa käytetään yhdessä keksittyjä harrastuksia tai Tämä elämä -harrastuskortteja. Pienryhmän tehtävänä on muodostaa patsas yhden kortin harrastuksesta tai esittää välinettä, jota harrastuksessa käytetään. Muut osallistujat koettavat arvata, mistä harrastuksesta on kyse!

6. Mene, jos – vahvuudet

Viimeisessä harjoituksessa osallistujat pohtivat omien vahvuuksiensa käyttöä päivän tunnilla tai työpajassa. Osallistujat seisovat piirissä. Vapaassa järjestyksessä joku sanoo esimerkiksi “Mene, jos olet tänään koulussa ollut sinnikäs.” Ne jotka kokevat käyttäneensä kyseistä vahvuutta, vaihtavat piirissä paikkaa. Väittämät voivat koskea sellaisia vahvuuksia, joita on käsitelty nuorten kanssa ja jotka ovat heille helposti ymmärrettäviä.

Tämä elämä -työkalupakki

© Metropolia Ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 2020

Julkaisija: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Toimittaja: Hanna-Maija Aarnio
Sivuston visuaalinen suunnittelu: Otso Reitala
Valokuvat: Veikko Somerpuro, Pixabay.com (Pixabay license)

Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja 
OIVA-sarja 13
Helsinki 2020 

ISBN 978-952-328-206-3 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2490-2055 (Verkkojulkaisu)

Tutustu muihin Metropolian julkaisuihin

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Tämä elämä -työkalupakki -verkkojulkaisu on tuotettu osana Tämä elämä -hanketta (2017–2019), joita rahoitti Euroopan sosiaalirahasto ESR.