Tämä elämä -pelikortit

Erilaiset kortit ja pelikortit on todettu hyviksi välineiksi monenlaisten teemojen käsittelyyn, koska ne toimivat hyvinä ajatusten virittäjinä. Kortteja voi myös hyödyntää muiden harjoitusten täydentäjinä tai vaikkapa palautteen annossa. Alle on koottu erilaisia harjoituksia, joissa voi hyödyntää hankkeessa tehtyjä vahvuus-, ammatti- ja harrastuskortteja nuorten kanssa. Lisäksi kortteja voidaan käyttää asioiden luokitteluun tai vaikka Ammatti-Aliaksen pelaamiseen!

Tekijät: Hanna-Maija Aarnio ja Hanna Lampi

Lataa tästä printattavia Tämä elämä -pelikortteja.

1. Sananselitystä!

Aika: 15 minuuttia
Ryhmäkoko: 5–25
Välineet: Tämä elämä -vahvuuskortit, -ammattikortit tai -harrastuskortit

Ryhmä jaetaan 2–4 hengen ryhmiin. Pelataan sananselityspeliä niin, että jokainen selittää vuorollaan parilleen/pienryhmälleen yhden vahvuuden/ammatin/harrastuksen ja muut arvaavat. Selityksissä ei saa sanoa kortin sanaa tai osia siitä. Pelataan joko tietty määrä kortteja tai koko pakka. Eri korttipakat voidaan myös sekoittaa sananselityspeliin. Se ryhmä, joka saa eniten sanoja selitettyä, voittaa pelin.

Vaihtoehto 1:

Jokainen pari/pienryhmä selittää vuorollaan muille osallistujille, ja vastausvuoron saa kättä nostamalla. Vaihtoehto on myös pyytää kirjoittamaan vastaus paperille, ja jokainen näyttää vastauksensa vuorollaan, ja ne saavat pisteen, jotka ovat arvanneet oikein. Taululle tai seinälle voidaan tehdä taulukko, jonne merkitään aina pisteet sen mukaan, mikä pari/pienryhmä arvaa oikein. 

Vaihtoehto 2:

Ohjaaja selittää sanat ja parit/pienryhmät yrittävät arvata. Vastausvuoron saa kättä nostamalla.

2. Tulevaisuuden ammatit

Aika: 15 minuuttia
Ryhmäkoko: 5–25
Välineet: Tämä elämä -ammattikortit

Ota yksi kortti pakasta. Mieti, miten tämä ammatti tulee muuttumaan seuraavan 30 vuoden aikana tai häviääkö se kokonaan? Voidaanko se korvata ja mitä se vaatii? Mitä tämän työn tekijät voisivat sen sijaan tehdä?

3. Menneisyyden ammatit

Aika: 15 minuuttia
Ryhmäkoko: 5–25
Välineet: Tämä elämä -ammattikortit

Ota yksi kortti pakasta. Mieti, miten tämä ammatti on muuttunut 1900-luvun alusta. Onko teknologia tai digitalisaatio vaikuttanut siihen? Oliko tätä ammattia 100 vuotta sitten olemassa? Tunnetko ketään, joka on tehnyt tätä työtä tai sen edeltäjää aiemmin?

4. Cocktail-kutsut

Aika: 15 minuuttia
Ryhmäkoko: 5–25
Välineet: Tämä elämä -ammattikortit

Ota yksi kortti pakasta. Älä näytä sitä muille. Mieti, millaisia yksittäisiä työtehtäviä tämä henkilö tekee päivän aikana, esim. soittaako puheluita, kirjoittaako tietokoneella, käsitteleekö elintarvikkeita, pukeeko erityisiä suojavarusteita tms.

Lähtekää kulkemaan tilassa oman korttinne ammattiroolin mukaisesti. Esittele itsesi muille juhliin tulleille keksityllä nimellä ja jutustele niitä näitä kyselen toisten töistä ja kertoen omastasi. Älä mainitse ammattia suoraan. Toisen tehtävä on arvata, kuka olet.

5. Kuka olen? -arvaus

Aika: 15 minuuttia
Ryhmäkoko: 5–25
Välineet: Tämä elämä -ammattikortit

Perinteinen harjoitus, jossa osallistujat laittavat otsaansa/rintaan/taskuun tms. esille kortin, jota eivät itse saa nähdä. Kierrellään tilassa kysymässä muilta osallistujilta kyllä/ei-kysymyksiä, esimerkiksi:
– Työskentelenkö ulkona?
– Onko minulla erityiset työvaatteet?
– Työskentelenkö yksin?
– Onko minulla säännölliset työajat?
– Olenko opiskellut korkeakoulussa?

Toiset vastaavat kyllä tai ei, ja kysyjän on arvattava oma ammattinsa. Harjoituksen voi tehdä myös niin, että yksi osallistujista on ryhmän keskellä arvuuttelemassa omaa ammattiaan kysellen vuorotellen ryhmän jäseniltä. Kun arvaus osuu oikeaan, nousee seuraava ammattilainen estradille.

6. Ammatti-Alias -versioita

Aika: 15–30 minuuttia
Ryhmäkoko: 5–25
Välineet: Tämä elämä -ammattikortit

Osallistujat jaetaan pienryhmiin tai pareiksi, ja he selittävät vuorollaan muille ryhmänsä jäsenille korttien ammatteja, kuten Alias-pelissä. Yksi parista/ryhmästä nostaa pakasta yhden kortin ja selittää sen ennalta sovitun mukaisesti parilleen/ryhmälleen. Kun peli sujuu hyvin, voidaan ammatteja selittää eri näkökulmista, esimerkiksi:
– Ammattia saa selittää niin, ettei käytä samoja sanoja kuin ammatissa on.
– Selitetään, mistä vahvuuksista ammatissa on hyötyä.
– Minkälaista koulutusta ammatti vaatii ja missä sitä varten voidaan opiskella?
– Missä kyseisen ammatin harjoittajat työskentelevät?
– Mitä työvälineitä ammatissa käytetään?

Voitte keksiä itse lisää tapoja ammattien selittämiseen!

7. Kortit järjestykseen!

Aika: 5 minuuttia
Ryhmäkoko: 5–25
Välineet: Vahvuus- tai ammattikortit

Ryhmä jaetaan pienempiin joukkueisiin. Osallistujat laittavat korttipakan kortit aakkosjärjestykseen niin nopeasti kuin mahdollista.

8. Luokitellaan kortteja

Aika: 15–30 minuuttia
Ryhmäkoko: 5–25
Välineet: Tämä elämä -ammattikortit

Ryhmä jaetaan pienempiin ryhmiin. Ryhmien tehtävänä on luokitella kortit ammattien ominaispiirteiden mukaan, esimerkiksi:

 • Mitkä ammatit ovat julkisella sektorilla, mitkä yksityisellä?
 • Mitä ammatteja voi harjoittaa molemmilla edellä mainituilla sektoreilla?
 • Minka ammattien harjoittajat voivat perustaa oman yrityksen?
 • Missä ammateissa ollaan tekemisissä ihmisten kanssa? Missä ei?
 • Missä ammateissa on mahdollista työskennellä etänä? Missä ei?
 • Missä ammateissa työskennellään aina ns. virka-aikaan?
 • Missä ammateissa tehdään tyypillisesti vuorotyötä?
 • Entä missä ammateissa työaika on epäsäännöllinen?
 • Missä ammateissa tarvitaan hyvää kielitaitoa?
 • Mitkä ammatit tulevat häviämään 10–20 vuoden kuluessa?
 • Missä ammateissa vaaditaan tiettyjä vahvuuksia? Esimerkiksi luovuutta? Järjestelmällisyyttä? Sinnikkyyttä?
 • Pystytkö järjestämään ammatit aikajanalle? Mitkä niistä ovat olleet olemassa pisimpään?

9. Taidot ja vahvuudet eri ammateissa

Aika: 15–30 minuuttia
Ryhmäkoko: 5–25
Välineet: Tämä elämä -ammattikortit

Osallistujat nostavat korttipakasta sattumanvaraisen ammattikortin.
1. Ensimmäisellä kierroksella jokaisen osallistujan tehtävänä on perustella, miksi minusta tulisi hyvä kortissa mainitun ammatin edustaja, esim. miksi minusta tulisi hyvä pappi. Tehtävässä ei vielä tarvitse tutkia omia vahvuuksiaan tai luonteenpiirteitään kovin syvällisesti, vaan selityksissä voi olla mukana ripaus huumoriakin.
2. Toisella kierroksella nostetaan uudet sattumanvaraiset kortit ja osallistujat perustelevat, miksi he eivät missään tapauksessa sopisi omassa kortissa mainittuun ammattiin.
3. Kolmannella kierroksella nostetaan jälleen uusi kortti ja osallistujat miettivät perusteita siihen, mitä ominaisuuksia ja vahvuuksia heillä on, joita kortin ammatissa tarvitaan.
4. Osallistujat voivat perustella myös toistensa ominaisuuksia tai sitä, miksi toinen ryhmän jäsen sopisi esimerkiksi johonkin ammattiin.

Keksikää lisää selityskierroksia.

10. Moniammatillinen yhteistyö

Aika: 15–30 minuuttia
Ryhmäkoko: 5–25
Välineet: Tämä elämä -ammattikortit

Osallistujat jaetaan noin viiden henkilön pienryhmiin. Jokaiselle pienryhmälle jaetaan viisi sattumanvaraista ammattikorttia. Sen jälkeen pienryhmä pohtii kuvitteellisia tilanteita, joissa heidän nostamiensa korttien eri ammattien edustajat voisivat tehdä yhteistyötä. Tehtävää voidaan jatkaa suunnittelemalla laajempi moniammatillinen projekti korteista nousseiden ammattilaisten kesken.

11. Ammatteihin liittyvät stereotypiat

Aika: 15 minuuttia
Ryhmäkoko 5–25
Välineet: Tämä elämä -ammattikortit

Osallistujat jaetaan pienryhmiin, ja jokainen pienryhmä saa esimerkiksi kymmenen sattumanvaraista ammattikorttia. Pienryhmät keskustelevat siitä, mitä stereotypioita heidän ryhmänsä korttien ammatteihin liittyy. Löytyykö kymmenen kortin ammateista yhteisiä stereotypioita tai eroavaisuuksia? Mistä stereotypiat johtuvat? Mitä voisimme tehdä näiden stereotypioiden lieventämiseksi? Lopuksi keskustellaan koko ryhmän kesken ja jaetaan ajatukset kaikille.

12. Mitä haluaisit harrastaa?

Aika: 10 minuuttia
Ryhmäkoko 5–25
Välineet: Tämä elämä -harrastuskortit tai muut kuvakortit

Kuvakortit jaetaan pöydälle tai lattialle kuvapuoli ylöspäin. Osallistujia pyydetään valitsemaan yksi kortti, joka kuvastaa sellaista asiaa, jota hän harrastaa, josta hän on kiinnostunut tai jota hän haluaisi harrastaa tulevaisuudessa. Osallistujat pitävät valitsemansa kortin näkyvillä ja kulkevat tilassa. Harjoituksessa on tarkoitus kohdata toinen ihminen ja esitellä itsensä hänelle oman kortin kautta. Harjoitusta voidaan jatkaa niin kauan, että osallistujat ehtivät esitellä harrastuksensa esim. viidelle kohtaamalleen osallistujalle.

13. Harrastuspatsaat

Aika: 15 minuuttia
Ryhmäkoko: 10–30
Välineet: Tämä elämä -harrastuskortit

Osallistujat jaetaan pienryhmiin. Jokainen ryhmä nostaa vuorollaan yhden harrastuskortin. Tehtävänä on muodostaa patsas kortin kuvassa olevasta harrastuksesta tai esittää jotain välinettä, jota kyseisessä harrastuksessa käytetään. Muut osallistujat koettavat arvata, mistä harrastuksesta on kyse!

14. Karanteenikortit

Aika: 30 minuuttia
Ryhmäkoko 5–25
Välineet: Tämä elämä -vahvuuskortit, -ammattikortit ja/tai -harrastuskortit

Tässä harjoituksessa valitaan joku kuvitteellinen tai oikeasti tapahtunut tilanne, jossa pohditaan eri ammattien toimintamahdollisuuksia poikkeustilanteissa, kuten koronaviruksen aiheuttamassa yhteiskunnan poikkeustilanteessa. Osallistujat jaetaan noin viiden hengen pienryhmiin. Ammattikorttipakka jaetaan pienryhmien kesken tasan. Pienryhmissä voidaan miettiä esimerkiksi seuraavia asioita:
– Missä ammateissa työn on välttämätöntä jatkua ja miksi?
– Minkä ammattien harjoittajat eivät voi poikkeustilanteen vuoksi harjoittaa työtään?
– Missä ammateissa työtä voidaan helposti jatkaa esimerkiksi etänä?
– Missä ammateissa työnkuva muuttuu ratkaisevasti poikkeustilanteessa?
Lisäksi voidaan miettiä, missä ammateissa edellä kuvattujen valintojen tekeminen on helppoa ja missä vaikeaa

Samaa poikkeustilannetta voidaan käsitellä myös vahvuuskorttien avulla. Ryhmän kanssa voidaan pohtia, minkälaisia luonteenvahvuuksia yksilö tarvitsee poikkeavassa elämäntilanteessa. Miettikää esimerkiksi, miksi huumorintaju tukee toista jaksamaan ja näkökulmanottokyky toista. Onko vahvuuksilla yhteyttä selviytymismekanismeihin?

Myös harrastuskortit voidaan ottaa mukaan harjoitukseen. Harjoituskortit voidaan esimerkiksi jaotella kahteen pinoon sen mukaan, mitä harrastuksia voi esimerkiksi koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen aikana jatkaa ja miten. Entä minkä harrastusten kanssa joutuu odottamaan olosuhteiden tasaantumista? Mitä uusia harrastuksia keksisitte tilanteeseen?

Poikkeustilanteita voi keksi lisää harjoitukseen.

15. Vahvuudet vanhempainiltaan

Aika: 15 minuuttia
Ryhmäkoko 5–25
Välineet: Tämä elämä -vahvuuskortit

Tämä elämä -vahvuuskortit voi ottaa käyttöön myös vanhempainiltoihin. Vahvuuskortteja voi olla pöydällä kuvapuoli ylöspäin esimerkiksi kaksi pakkaa. Vanhempia pyydetään valitsemaan 2–3 vahvuutta, jotka parhaiten sopivat heidän lapsiinsa.

Tämä elämä -työkalupakki

© Metropolia Ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 2020

Julkaisija: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Toimittaja: Hanna-Maija Aarnio
Sivuston visuaalinen suunnittelu: Otso Reitala
Valokuvat: Veikko Somerpuro, Pixabay.com (Pixabay license)

Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja 
OIVA-sarja 13
Helsinki 2020 

ISBN 978-952-328-206-3 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2490-2055 (Verkkojulkaisu)

Tutustu muihin Metropolian julkaisuihin

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Tämä elämä -työkalupakki -verkkojulkaisu on tuotettu osana Tämä elämä -hanketta (2017–2019), joita rahoitti Euroopan sosiaalirahasto ESR.