Minun tulevaisuuteni

Tässä työpajassa nuori pohtii omaa tulevaisuuttaan, kiinnostuksen kohteitaan ja unelmiaan. Omien kiinnostuksen kohteiden pohtimisen myötä nuori voi saada ideoita oman tulevaisuuteensa suunnitteluun ja omalle opintopolulleen.

Tekijät: Hanna-Maija Aarnio ja Hanna Lampi

Aika: 45 minuuttia
Ryhmäkoko: 5–25
Työpajassa tarvitaan: Tämä elämä -vahvuuskortit ja -harrastuskortit, paperia ja kyniä

Työpajan kulku:

1. Läsnäoloharjoitus

Työpaja aloitetaan läsnäoloharjoituksella. Osallistujat istuvat tuoleilla ja tekevät rauhallisesti huomioita huoneesta, jossa ollaan. Harjoituksen ohjeena voi olla esimerkiksi:

  • Kuinka monta eri esinettä huomaat tilassa?
  • Etsi huoneesta kaikki valkoiset esineet tai asiat.
  • Kuinka monta sinistä asiaa huomaat huoneessa?
  • Etsi huoneesta kaikki pyöreät asiat.

2. Harrastuskortit

Tämä elämä -harrastuskortit ovat pöydällä kuvapuoli ylöspäin. (Jos osallistujia on paljon, voidaan tarvittaessa käyttää useampaa korttipakkaa.) Osallistujat valitsevat kaksi korttia:  

  1. itselle tärkeä asia tällä hetkellä
  2. mitä toivoo harrastavansa tulevaisuudessa.

Keskustellaan korteista pareittain ja pienryhmissä. Pohditaan myös sitä, miten toive jonkun asian harrastamisesta tulevaisuudessa saataisiin toteutumaan tai mitä mahdollisia esteitä sille on.

3. Harrastuskortit ja ammatit

Tämä elämä -harrastuskortit ovat pöydällä kuvapuoli ylöspäin. Osallistujat valitsevat 2–3 korttia, jotka kuvaavat sellaisia asioita, joiden parissa osallistuja haluaa työskennellä aikuisena. Keskustellaan valinnoista pienryhmissä sekä pohditaan, minkälaiset ammatit kuvakortteihin sopisivat.

4. Kirje itselle tulevaisuuteen

Osallistujat kirjoittavat itselleen kirjeen tulevaisuuteen. Kirje on tarkoitettu vain osallistujille itselleen, eikä niitä tarvitse jakaa muiden kanssa. Ryhmä voi itse päättää, kirjoitetaanko kirje esimerkiksi 10 tai 20 vuoden päähän. Kirjeeseen voi esimerkiksi kirjoittaa, mitä toivoo itselleen tapahtuneen kymmenen vuoden aikana, kuten missä luulee asuvansa tulevaisuudessa ja kenen kanssa, opiskeleeko silloin jotain tai onko jossain töissä, mitä luulee tulevaisuudessa tekevänsä vapaa-ajallaan jne. Kirjoittamisen jälkeen jokainen saa halutessaan jakaa 1–2 asiaa omasta kirjeestään, jotka jakaa muille osallistujille.

5. Työpajan päätös

Työpajan lopuksi keräännytään piiriin. Muut osallistujat pohtivat, minkälaisia ajatuksia toisten kertomat tulevaisuuden harrastukset, tulevaisuuden ammatit ja tulevaisuuskirjeiden asiat heissä herättävät. Lopuksi jokaiselle osallistujalle annetaan muutama ajatus “mukaan tulevaisuuteen”.

Tämä elämä -työkalupakki

© Metropolia Ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 2020

Julkaisija: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Toimittaja: Hanna-Maija Aarnio
Sivuston visuaalinen suunnittelu: Otso Reitala
Valokuvat: Veikko Somerpuro, Pixabay.com (Pixabay license)

Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja 
OIVA-sarja 13
Helsinki 2020 

ISBN 978-952-328-206-3 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2490-2055 (Verkkojulkaisu)

Tutustu muihin Metropolian julkaisuihin

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Tämä elämä -työkalupakki -verkkojulkaisu on tuotettu osana Tämä elämä -hanketta (2017–2019), joita rahoitti Euroopan sosiaalirahasto ESR.