Ryhmäpeli

Ryhmäpeli aloitetaan oman pelihahmon luomisella. Hiustyyli, kasvojen ilme, paita ja housut valitaan painamalla vasemmalle ja oikealle osoittavia nuolia. Ihon ja hiusten väri valitaan vetämällä liukusäädin haluttuun kohtaan. Randomisoi-nappi arpoo pelihahmon ulkoasun! Luotu pelihahmo näkyy Ryhmäpelissä muille pelaajille.

Ennen Ryhmäpelin pelaamista ohjaaja tai ryhmä yhdessä päättää, mistä aiheesta pelin kysymykset tehdään. Osallistujaryhmän tulee yhdessä päättää ryhmän säännöt kysymysten laatimiselle ja niiden pisteyttämiselle. Tämän jälkeen pelaajat laativat yhden monivalintakysymyksen omalla laitteellaan, joka jaetaan myöhemmin toisille pelaajilla. Yhdelle kysymykselle voi laatia 2–4 vastausvaihtoehtoa siten, että kysymyksen maksimipituus on 125 merkkiä ja vastausvaihtoehtojen yhteenlaskettu maksimipituus on 160 merkkiä. Ryhmässä voidaan yhdessä sopia, montako vastausvaihtoehtoa kysymyksille keksitään. Jos ohjaaja kokee tarpeelliseksi tarkistaa osallistujien kysymykset, on se hyvä tehdä tässä vaiheessa.

Seuraavaksi vastausvaihtoehdot pisteytetään. Pisteiden yhteenlaskettu maksimimäärä on 400. Ryhmässä voidaan yhdessä sopia, miten pisteet jaetaan vastausvaihtoehdoille, esimerkiksi:

  • Kaikille oikeille vastauksille voidaan antaa 100 pistettä.
  • Jos vain yksi vastaus on oikein, voidaan sille antaa maksimipisteet 400.
Kysymyksen ja vastausvaihtoehtojen laadinnan sekä pisteytyksen jälkeen päästään kysymysten skannausvaiheeseen painamalla Seuraava-nappia näytöllä. Kysymys skannataan toisten laitteille QR-koodilla, joka löytyy näytön kulmista.

Kysymyksen ja vastausvaihtoehtojen laadinnan sekä pisteytyksen jälkeen päästään kysymysten skannausvaiheeseen painamalla Seuraava-nappia näytöllä. Kysymys skannataan toisten laitteille QR-koodilla, joka löytyy näytön kulmista. Omalle laitteelle skannataan toisten koodit kameralla, jonka löytyy näytön keskeltä. Puhelimilla QR-koodin saa isonnettua painamalla yhtä näytön kulmassa olevaa koodia. Se helpottaa skannaamista pienemmiltä näytöiltä. Kun skannaus onnistuu, QR-koodin mukana laitteelle siirtyvät myös pelaajien luomat pelihahmot, joiden päät näkyvät pienoiskoossa näytön oikeassa reunassa. Skannattavien henkilöiden lukumäärä kannattaa myös sopia ryhmän kanssa etukäteen.

Kun haluttu määrä kysymyksiä on skannattu omalle laitteelle, voidaan painaa Pelaa-nappia

Kun haluttu määrä kysymyksiä on skannattu omalle laitteelle, voidaan painaa Pelaa-nappia. Kannattaa huomioida, että Pelaa-napin painamisen jälkeen peliin ei ole enää mahdollista hakea uusia kysymyksiä. Oma kysymys voidaan kuitenkin tarvittaessa vielä näyttää muille skannausvaiheessa oleville pelaajille painamalla pelikentän vasemmassa yläkulmassa sijaitsevaa QR-nappia.

Skannaamisen jälkeen pelihahmot ilmestyvät oman laitteen pelin kentälle.

Hahmojen laatimat kysymykset aukeavat, kun näytöllä olevaa kysymysmerkkiä painetaan. Vastausvaihtoehto lukitaan painamalla sitä toisen kerran.

Skannaamisen jälkeen pelihahmot ilmestyvät oman laitteen pelin kentälle. Hahmojen laatimat kysymykset aukeavat, kun näytöllä olevaa kysymysmerkkiä painetaan. Vastausvaihtoehto lukitaan painamalla sitä toisen kerran. Vasemmassa laidassa olevasta palkista voi seurata pelin etenemistä ja sitä, kuinka monta kysymystä pelaajalla on vielä vastaamatta. Kun kaikkiin kentän kysymyksiin on vastattu, poistuu lukon kuva nuolen päältä ja nuolesta painamalla päästään siirtymään pelin tuloksiin. Pelin voi myös keskeyttää painamalla oikean ylänurkan X-nappia.

Pelin lopputuloksena ilmoitetaan, kuinka monta prosenttia pelaaja sai ryhmän vastauksista oikein.

 Näytä oikeat vastaukset -napista painamalla peli näyttää kysymykset, vastausvaihtoehdot ja pisteytyksen. Ohjaaja voi ottaa kuvakaapata ryhmän kysymykset talteen myöhempää käyttöä varten. Peli voidaan pelata toisen kerran Pelaa uudelleen -napista. Alkuun-napista peli nollaantuu ja hahmot ja kysymykset pitää laatia uudelleen.

Pelin lopputuloksena ilmoitetaan, kuinka monta prosenttia pelaaja sai ryhmän vastauksista oikein. Näytä oikeat vastaukset -napista painamalla peli näyttää kysymykset, vastausvaihtoehdot ja pisteytyksen. Ohjaaja voi ottaa kuvakaapata ryhmän kysymykset talteen myöhempää käyttöä varten. Peli voidaan pelata toisen kerran Pelaa uudelleen -napista. Alkuun-napista peli nollaantuu ja hahmot ja kysymykset pitää laatia uudelleen.

Ryhmäpeliä on testattu monissa yhteyksissä eri ikäisten osallistujien kanssa. Peliaiheena ovat olleet esimerkiksi vahvuudet, ammatit, historian koealueen yksi luku, tulevaisuus, ilmastonmuutos ja niin edelleen. Mitä suppeampi pelin aihe on, sitä samanlaisempia kysymyksiä saadaan lopputulokseksi. Ohjaajan kannattaa tukea kysymysten laadinnassa osallistujia, jotta pelistä saadaan hyödyllinen ja motivoiva. Osallistujille voidaan myös jakaa tarkemmet kirjan sivut tai kappaleet, josta nämä tekevät oman kysymyksensä. Ryhmän pelistä voidaan myös valita oppilaiden laatimia kysymyksiä mukaan kokeeseen. Lisäksi kysymyksistä saattaa herätä mielenkiintoisia keskusteluja, etenkin jos pelin aihe on osallistujia kiinnostava.

Lataa mobiilipeli puhelimellesi tai tabletillesi joko App Storesta tai Google Play Storesta.

Tämä elämä -työkalupakki

© Metropolia Ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 2020

Julkaisija: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Toimittaja: Hanna-Maija Aarnio
Sivuston visuaalinen suunnittelu: Otso Reitala
Valokuvat: Veikko Somerpuro, Pixabay.com (Pixabay license)

Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja 
OIVA-sarja 13
Helsinki 2020 

ISBN 978-952-328-206-3 (Verkkojulkaisu)
ISSN 2490-2055 (Verkkojulkaisu)

Tutustu muihin Metropolian julkaisuihin

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Tämä elämä -työkalupakki -verkkojulkaisu on tuotettu osana Tämä elämä -hanketta (2017–2019), joita rahoitti Euroopan sosiaalirahasto ESR.