Työpajat

Työpaja 1 – vahvuudet ja ammatit

Työpajan teemana on vahvuudet ja ammatit. Työpajassa tutustutaan vahvuuksiin, ja nuoret sanoittavat niitä omaan elämäänsä liittyen. Nuoret pääsevät keksimään ammatteja ja selittämään niitä toisilleen. Lopuksi vahvuudet ja ammatit yhdistetään.

Työpajassa tarvitaan:

 • vahvuuskortit
 • paperia ja kyniä
 • fläppitaulu tms.
 • ammattikortit

Työpajan kulku:

1. Paritehtävä: vahvuudet

 • Ryhmä jaetaan pareihin
 • Jokainen pari saa yhden vahvuuskortin
 • Parin on tarkoitus tutustua kortin tekstiin ja miettiä, mitä vahvuudella tarkoitetaan
 • Lisäksi pitäisi keksiä yksi esimerkki nuorten arjesta, jossa kyseinen vahvuus ilmenee
 • Parit kertovat muulle luokalle tiiviisti, mitä kyseinen vahvuus tarkoittaa sekä keksimänsä esimerkin
 • Vahvuudet: luovuus, rehellisyys, sinnikkyys, harkitsevaisuus, reiluus, sosiaalinen älykkyys, oppimisen ilo, näkökulmanottokyky, huumorintaju ja toiveikkuus

2. Pienryhmätehtävä: ammatit

 • 3-4 oppilaan pienryhmät
 • Aikaa kolme minuuttia, ja keksikää niin monta ammattia kuin mahdollista
 • Ammatit kerätään yhteiselle fläpille tms. ja samalla mietitään, missä kyseisissä ammateissa olevat työskentelevät tms.
 • Voit miettiä tuntemiesi aikuisten (vanhempien, sukulaisten, naapureitten, kaverien vanhempien vanhempien jne ammatteja)

3. Ammattialias

 • Luokka jaetaan puoliksi tai neljään ryhmään
 • Pelataan aliasta ammattikorteilla 

4. Vahvuudet ammateissa

 • Vahvuuskortit (pelikortit, joissa kirjoitettuna pelkkä vahvuus – Irene tuo mukana)
 • Oppilas nostaa yhden vahvuuden
 • Oppilas keksii, minkälaisissa ammateissa kyseistä vahvuutta tarvitaan ja miksi
 • Muut auttavat ja keskustellaan yhdessä

Työpaja 2 – vahvuudet ja ammatit 2

Työpajan teemana on vahvuudet ja ammatit. Työpajassa tutustutaan vahvuuksiin ja nuoret sanoittavat niitä omaan elämäänsä liittyen. Nuoret pääsevät keksimään ammatteja ja selittämään niitä toisilleen. Lopuksi vahvuudet ja ammatit yhdistetään.

Työpajassa tarvitaan:

 • vahvuuskortit
 • paperia ja kyniä
 • fläppitaulu tms.
 • ammattikortit

Työpajan kulku:

1. Kysytään oppilailta, mitä vahvuudet tarkoittavat. Tarvittaessa kerrataan tai käydään läpi, jos aihetta ei ole aiemmin käsitelty. Oppilaat voivat miettiä muutaman minuutin pareittain tai 3 — 4 hengen ryhmissä, miksi vahvuuksia kannattaa tunnistaa ja hyödyntää. Jokainen pari kertoo vuorollaan yhden asian, josta keskusteli.

2. Paritehtävä: vahvuudet

 • Ryhmä jaetaan pareihin
 • Jokainen pari saa yhden vahvuuskortin
 • Parin on tarkoitus tutustua kortin tekstiin ja miettiä, mitä vahvuudella tarkoitetaan
 • Lisäksi pitäisi keksiä yksi esimerkki nuorten arjesta, jossa kyseinen vahvuus ilmenee
 • Parit kertovat muulle luokalle tiiviisti, mitä kyseinen vahvuus tarkoittaa sekä keksimänsä esimerkin
 • Vahvuudet: luovuus, rehellisyys, sinnikkyys, harkitsevaisuus, reiluus, sosiaalinen älykkyys, oppimisen ilo, näkökulmanottokyky, huumorintaju ja toiveikkuus

3. Jos vahvuudet eivät ole ryhmälle tuttuja, voidaan osaamista vahvistaa vielä seuraavalla jatkotehtävällä. Opettaja kerää oppilailta kortit, sekoittaa ne keskenään ja jakaa nyt niin että jokainen pari saa uuden kortin. Pelataan koko ryhmän kesken vahvuus-aliasta. Jokainen pari selittää saamansa kortin muulle luokalle, mutta eri sanoin ja esimerkein kuin edellisen tehtävän aikana. Käydään läpi pari kerrallaan. Halutessaan pelistä voidaan tehdä kilpailu, jolloin jokainen oikein vastannu pari saa pisteen, jotka merkitään näkyviin.

4a. Pienryhmätehtävä: ammatit

 • 3-4 oppilaan pienryhmät
 • Aikaa kolme minuuttia, ja keksikää niin monta ammattia kuin mahdollista
 • Ammatit kerätään yhteiselle fläpille tms. ja samalla mietitään, missä kyseisissä ammateissa olevat työskentelevät tms.
 • Voit miettiä tuntemiesi aikuisten (vanhempien, sukulaisten, naapureitten, kaverien vanhempien vanhempien jne ammatteja)

TAI

4b. Ammattialias

 • Luokka jaetaan puoliksi tai neljään ryhmään
 • Pelataan aliasta ammattikorteilla 
 • Jos ei tunnista tai on vaikea keksiä selitys, voi ottaa uuden kortin. Lopuksi pienryhmä miettii yhdessä, miten poislaitetun kortin olisi voinut selittää

5a. Asetellaan aiemmin käytetyt vahvuuskortit lattialle. Jokainen pienryhmä käy hakemassa 2 — 3 valitsemaansa ammattia fläppitaululta ja asettaa sen samaan sen vahvuuden kanssa, jonka kokee olevan tärkeää kyseisessä ammatissa. Kun kaikki ovat asettaneet ammatit korteille, keskustellaan yhdessä oppilaiden kanssa:

 • mitä mieltä ollaan jaosta ja jos joku on eri mieltä niin miksi ja mitkä olivat sen ryhmän perusteet jotka sen siihen laittoivat
 • oliko vaikeaa asettaa ammatti yhden vahvuuden päälle vai olisiko löytynyt muitakin vaihtoehtoja

TAI

5b. Vahvuudet ammateissa

 • Vahvuuskortit (pelikortit, joissa kirjoitettuna pelkkä vahvuus – Irene tuo mukana)
 • Oppilas nostaa yhden vahvuuden
 • Oppilas keksii, minkälaisissa ammateissa kyseistä vahvuutta tarvitaan ja miksi
 • Muut auttavat ja keskustellaan yhdessä

6. Lopuksi jokainen saa kertoa

 • mitä oppi harjoitusten aikana
 • jos ryhmä on ryhmäytynyt voi kysyä, että jokainen kertoisi oman vahvuuden joka on noussut tänään esiin tai ylipäänsä