Virittäytyminen

Kun aamulla tulee kouluun tai aihe vaihtuu kesken päivän, voi joskus olla haastavaa kääntää ajatukset tähän hetkeen tai tulevaan. Tästä syystä on hyvä auttaa ryhmän jäseniä virittäytymään käsillä olevaan teemaan, jotta kaikki pääsevät mukaan toimintaan heti alusta alkaen. Virittäytyminen antaa myös ohjaajalle mahdollisuuden tehdä huomioita ryhmän jäsenten sen hetkisestä mielialasta ja toimintavalmiuksista. Menetelmiä on monia: alle on kerätty nuorten kanssa toimiviksi todettuja harjoituksia, jotka toimivat myös ryhmäyttämisessä.

1. Kuka keksii eniten?
Aika: 10 minuuttia
Ryhmäkoko: 5 – 20
Välineet: jokaiselle ryhmälle paperi ja kynä

Kuvaus:
Oppilaat jaetaan pienryhmiin ja he kirjaavat kahden minuutin ajan kaikki bändit ja artistit / urheilulajit / urheilijat, mitä keksivät. Lasketaan kuinka monta kukin ryhmä keksi ja voittajaryhmä voi kertoa 5 asiaa jota kirjasivat, muut kertovat 2 asiaa.

Saman harjoituksen voi tehdä esimerkiksi ammateilla tai tunteilla.

2. Nimeni on
Aika: 10 minuuttia
Ryhmäkoko: 20 – 40
Välineet: –

Kuvaus:
Ollaan piirissä seisten tai istuen. Harjoituksessa sanotaan ensin oma nimi ja sen perään samalla kirjaimella alkava eläin. Muut toistavat kuorossa.

Samaa harjoitusta voi käyttää toistuvien tapaamisten alussa ja muuntaa sitä hieman keksimällä siihen jokaisella kerralla oman nimen lisäksi uusi lisäosa:
oma nimi + ruokalaji 
oma nimi + liike
oma nimi + oman nimen ensimmäisellä kirjaimella alkava adjektiivi
oma nimi + kehorytmejä käyttäen jokin helppo rytmi
oma nimi + ammatti
oma nimi + vahvuus

3. Mene jos
Aika: 10 minuuttia
Ryhmäkoko: 10 – 30
Välineet: –

Kuvaus:
Osallistujat seisovat piirissä. Vapaassa järjestyksessä joku sanoo esimerkiksi “Mene, jos tulit kouluun bussilla.” Ne jotka tulivat bussilla, vaihtavat piirissä paikkaa.
Esimerkkiväittämiä:

 • mene, jos tulit kouluun bussilla
 • mene, jos joit aamulla teetä
 • mene, jos heräsit ennen kellonsoittoa
 • mene, jos pesit aamulla hiukset


4. Kävele tilassa
Aika: 10 minuuttia
Ryhmäkoko: 5 – 25
Välineet: –

Kuvaus:
Anna ryhmälle ohje lähteä kulkemaan tilassa vapaasti, mutta toisiin törmäämättä, juuri sellaisella tahdilla kun sillä hetkellä juuri tuntuu hyvältä. Kerro, että tämä nopeus on arvoltaan 5. Selitä, että tätä suuremmat luvut 6 – 10 tarkoittavat vauhdin portaittaista nousua, niin että luku 10 on jo lähes juoksua. Luvut  4 – 1 puolestaan hidastavat kulkua asteittain. Ohjaaja huutelee vaihtelevasti lukuja laidasta laitaan ja oppilaat saavat näin kehonsa ja mielensä hereille. Luvulla 0 pysähdytään lopuksi.

7. Aloitustunnelmat
Aika: 10 minuuttia
Ryhmäkoko: 10 – 30
Välineet: –

Kuvaus:
Opettaja esittää väittämiä ja nuoret liikkuvat janalla sen mukaan, mitä mieltä ovat väitteestä. Janan voi “piirtää” lattiaan teipillä tai merkitä janan eri päät (samaa – eri mieltä) esimerkiksi tilasta löytyvillä esineillä (tuolit, laput seinissä, tms). Esimerkkiväittämiä:

 • Minun oli helppo herätä tänä aamuna
 • Söin puuroa aamiaiseksi
 • Tulin pyörällä kouluun
 • Tänään käsiteltävä aihe on minulle tuttu.

Jos ryhmä on ryhmäytynyt, voi oppilaita pyytää keksimään väittämiä vuorollaan. 

8. Suomen ja maailman kartta
Aika: 10 minuuttia
Ryhmäkoko: 10 – 30
Välineet: –

Kuvaus:
Luokan lattiassa on kuvitteellinen Suomen kartta ja oppilaita voi pyytää menemään siihen paikkaan kartalla, jossa he ovat syntyneet, missä heidän mummolansa on tai missä heidän lempipaikkansa on. Jokaisen väittämän jälkeen käydään läpi kaikkien sijainnit.

Maailman kartalla oppilaat menevät siihen kohtaan, jonne haluaisivat matkustaa. Valitaan lähin kaveri ja kerrotaan minkä maan kohdalla seistään, miten sinne pääsisi ja miksi haluaa juuri sinne.

Sovellus: Myös oikeaa paperista karttaa voidaan käyttää tutustumisessa ja jokainen oppilas voi käydä esimerkiksi sinitarralla kiinnittämässä oman nimilappunsa syntymäkaupungin tai lempipaikan kohdalle. Tämän jälkeen käydään samanlainen purkukierros ja katsotaan kartalta kaikkien sijainnit.

9. Pienryhmäkeskusteluja
Aika: 10 minuuttia
Ryhmäkoko: 10 – 30
Välineet: –

Kuvaus:
Pyydetään oppilaita menemään jonoon oman etunimen (tai sukunimen/toisen etunimen) ensimmäisen kirjaimen mukaan niin, ettei saa puhua. Kun jono on valmis, valitaan kaksi viereistä kaveria ja keskustellaan annetusta aiheesta. Jonon valmistuttua voi myös ottaa jaon esimerkiksi 7:ään ja jokainen etsii saman numeroiset ja muodostaa niistä parin/pienryhmän. Esimerkkiaiheita:

 • jokainen kertoo parilleen kaksi lempibändiään
 • keskustellaan siitä, millaisia vahvuuksia on käyttänyt tämän viikon aikana ja missä tilanteissa (jos vahvuudet ovat oppilaille ennestään tuttuja)
 • keskustellaan siitä, millaisia haaveammatteja tai opiskelutoiveita jokaisella on

9. Kaksikymmentä
Aika: 10 minuuttia
Ryhmäkoko: 10 – 30
Välineet: –

Kuvaus:
Oppilaat asettuvat piiriin ja tavoitteena on laskea 1 – 20 niin, ettei kukaan sanoisi samaa numeroa yhtäaikaa. Opettaja voi aloittaa laskemisen sanomalla “yksi” ja sen jälkeen oppilaat laskevat loppuun. Jokainen oppilas voi sanoa vain yhden numeron, jotta kaikille jää mahdollisuus osallistua. Harjoituksen voi tehdä joko silmät auki tai silmät kiinni. Tavoitteena on pysähtyä tähän hetkeen ja oppia seuraamaan muiden elekieltä. Jatkossa harjoitusta voi kokeilla myös tilassa kävellen.

2. Ryhmäytyminen

1. Ryhmäytymisbingo
Aika: 10 minuuttia
Ryhmäkoko: 6 – 40
Välineet: bingopaperi kopioituna kaikille osallistujille, jokaiselle oma kynä

Kuvaus:
Jokaisella osallistujilla on oma bingopaperi, johon tämä pyrkii saamaan mahdollisimman monen eri osallistujan nimen. Osallistujat lähtevät kiertämään tilassa ja haastattelemaan muita yksi kerrallaan. Kun sopiva henkilö löytyi, kirjoitetaan hänen nimensä kyseiseen ruutuun. Kun osallistuja saa bingorivin joko pystyyn, vaakaan tai vinoon, hän voi huutaa “Bingo”. Peliä voidaan jatkaa siihen asti, että ryhmästä löytyy esimerkiksi 3 – 5 bingoa.

3. Musiikki

1. Musiikin tahtiin
Aika: 10 minuuttia
Ryhmäkoko: 10 – 30
Välineet: musiikkisoitin

Kuvaus:
Kävellään tilassa musiikin tahtiin. Kun musiikki loppuu muodostetaan 2-4 oppilaan ryhmiä ja

 • kerrotaan ryhmälle oma nimi
 • keskustellaan ryhmässä opettajan antamasta aiheesta
 • muodostetaan ryhmästä esimerkiksi jokin muoto (kolmio, neliö, ympyrä…)
 • laitetaan lattiaan esimerkiksi neljä jalkaa ja kolme kättä

4. Vahvuudet

Ennen harjoituksia on hyvä keskustella ryhmässä vahvuuksista, jotta oppilaat ymmärtävät mitä niillä tarkoitetaan.

1. Vahvuusposterit
Aika: 15 minuuttia
Ryhmäkoko: 5 – 25
Välineet: paperia ja kyniä

Kuvaus:
Harjoituksen tarkoituksena on tutustua vahvuuksiin ja niiden merkityksiin sekä tuoda vahvuudet lähemmäksi osallistujien kokemusmaailmaa. Tilaan laitetaan valmiiksi papereita, esimerkiksi 5 kpl, joihin kirjoitetaan yksi vahvuus / paperi. Kuljetaan vapaasti tilassa ja pysähdytään papereiden äärelle. Kirjoitetaan paperiin se, mitä sanasta tulee ensimmäisenä mieleen. Lopuksi jakaannutaan pienryhmiin ja esitellään valmiit “posterit” muille.

2. Vahvuusjana
Aika: 10 minuuttia
Ryhmäkoko: 5 – 30
Välineet: –

Kuvaus:
Opettaja luettelee erilaisia vahvuuksia ja oppilaat menevät janalla siihen kohtaan, miten paljon tiettyä vahvuutta itsessä näkee. Oppilailta voi kysyä perusteita, miksi on mennyt tiettyyn kohtaan janalla tai miten vahvuus näkyy itsessä. Jos ryhmä on ryhmäytynyt hyvin, voi perusteiksi kysyä myös muiden oppilaiden näkemyksiä, miksi tietty oppilas on tietyssä kohdassa.


3. Vahvuuskortit

Aika: 30 minuuttia
Ryhmäkoko: 5 – 30
Välineet: värillisiä kartonkeja, kyniä, tusseja, lehtiä, liimaa

Kuvaus:
Askarrellaan vahvuuskortit. Jokainen saa valita mieleisensä värisen kartongin ja valita lehdistä mieleisiä kuvia ja tusseja, joilla kuvaa vahvuuksia. Jos ryhmän on ryhmäytynyt hyvin, muut saavat lopuksi käydä laittamassa kohteliaita sanoja tai kuvia toisten kortteihin.

Oppilaita voi myös pyytää tuomaan kyseiselle kerralle lehtiä, kuvia tms, joita voidaan hyödyntää tehtävässä.

5. Draama

6. Ammatit

7. Tulevaisuuskasvatus

8. Tämä elämä -mobiilipelit

9. Tämä elämä -pelikortit

10. Palaute ja itsearviointi

11. Jäähdyttely